Jasno
16°
Bratislava
Xénia
2.6.2023
Manuál voliča. Čo by ste mali vedieť o komunálnych voľbách
Zdielať na

Manuál voliča. Čo by ste mali vedieť o komunálnych voľbách

BRATISLAVA / Čakajú nás komunálne voľby a podľa mnohých ľudí sú ešte dôležitejšie ako tie parlamentné. V týchto voľbách totiž pôjde o vašu obec, vaše mesto a v podstate o vašu ulicu. Základné informácie prezradila zapisovateľka štátnej komisie pre voľby.

Komunálne voľby sú jednodňové, rovnako ako ostatné voľby, ktoré sa konajú v rámci Slovenska. Volebné miestnosti sa otvoria 10. novembra o siedmej hodiny ráno a otvorené budú až do 22:00. Jedna obec na Kysuciach, ale otvorí o trochu skôr ale aj napriek tomu, musí volebná miestnosť zostať otvrená do stanovenej hodiny. 

Kto a kde môže voliť?

Komunálne voľby sú špeciálne tým, že sú viazané na teritórium obce. Voliť môžu teda všetci obyvatelia obce, ktorí majú v deň volieb trvalý pobyt na území danej obce a ktorí dosiahli najneskôr v deň volieb 18 rokov. Pri týchto voľbách neexistujú voličské preukazy, a preto musia všetci voliť len v konkrétnom mieste svojho bydliska. V prípade väčších miest, ako je Bratislava sa musia voliči vybrať do svojho okrsku, svojej mestskej časti, aby mohol odvoliť. 

​Ako správne krúžkovať?

Každý volič dostáva dva hlasovacie lístky s výnimkou Bratislavy a Košíc, kde sú štyri. Na jednom hlasovacom lístku si volí svojho starostu alebo primátora. "Tu upozorňujem, že ak je na hlasovacom lístku len jeden kandidát, aj toho musím zakrúžkovať, ak ho chcem voliť," upresnila Eva Chmelová, sekcia ministerstva vnútra, zapisovateľka štátnej komisie pre voľby. V opačnom prípade je hlasovací lístok neplatný. 

  • Lístok je neplatný, ak volič zakrúžkuje viacerých alebo nezakrúžkuje žiadneho kandidáta.
  • Lístok je platný, keď volič zakrúžkuje kandidáta a musí tak urobiť, aj keď je na hlasovacom lístku len jedno meno. 

Pri poslancoch je na každom hlasovacom lístku uvedené číslo, počet poslancov, ktorých sa v danom obvode volí, čo je všade rozdielne. Záleží to podľa počtu obyvateľov. Volič teda maximálne môže zakrúžkovať taký počet voličov, aký je stanovený, ale môže aj menej, ak si náhodou nevie vybrať. "Ak náhodou zakrúžkuje viac, tak je hlasovací lístok neplatný," vysvetlila Eva Chmelová.

  • Lístok je neplatný, ak volič zakrúžkuje viac ako je stanovený počet kandidátov alebo nezakrúžkuje žiadneho.
  • Lístok je platný, ak volič zakrúžkuje aspoň jedného kandidáta.

V Bratislave a v Košiciach je situácia trošku iná, keďže ľudia dostanú štyri hlasovacie lístky, ale rovnako nesmú presiahnuť maximálny počet zakrúžkovaných. Rovnako je dôležité, aby všetky hlasovacie lístky boli vložené do obálky, v opačnom prípade nebudú považované za platné. 

Prípadov, že sa nejaký kandidát vzdá v prospech iného, nie je málo. Meno kandidáta je ale naďalej uvedené na lístkoch, ak tak uskutočnil po registrácii. Pre tieto prípady je spravený v každej volebnej miestnosti zoznam kandidátov, ktoí svoju kandidatúru stiahli. "Odporúčame obciam, aby táto informácia bola uvedená za plentou," dodala zapisovateľka štátnej komisie pre voľby.

Môžem hlasovať bez občianskeho preukazu?

Iný preukaz ako občiansky pri hlasovaní nepomôže, ani v prípade, že je to pas. ZMOS na toto špeciálne upozorňuje, aby sa predchádzalo dvojitému hlasovaniu. "Úrady sú pripravené na to, že kto si aj dnes alebo zajtra príde požiadať o nový občiansky preukaz, do volieb by mu mal byť vyhotovený," informovala Eva Chmelová.

V roku 2014 sa prvýkrát otvorili volebné miestnosti aj pre verejnosť a klesol počet ústavných sťažností. Z toho vyplýva, že aj človek, ktorý nie je vo volebnej komisii sa môže prísť pozrieť na priebeh volieb, avšak nesmie to byť kandidát, ktorý by svojou prítomnosťou mohol pôsobiť na priebeh. Záujemca môže prísť aj v čase sčítavania, avšak je dôležité prísť včas. "V momente, keď sa uzatvorí volebná miestnosť a nastane proces sčítavania, nie je prípustné otvárať volebnú miestnosť," dodala Eva Chmelová.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy