Naše bukové lesy sú v zozname UNESCO. Hrozí im vyškrtnutie

Naše bukové lesy sú v zozname UNESCO. Hrozí im vyškrtnutie

BRATISLAVA / Naše Karpatské bukové pralesy sú už desať rokov na zozname UNESCO. Hrozí však, že ich odtiaľ vyškrtnú. Ich ochrana totiž nie je dostatočná. Aj preto sa urbárske spoločnosti dohodli na prekvapivom kroku. Na svojich vlastných pozemkoch v chránených územiach sa vzdali ťažby dreva aj hospodárenia. Podľa štátnej ochrany prírody sa čosi také stalo na Slovensku prvýkrát.

Stáročné buky, jedle a takzvané mŕtve drevo vytvorili domov pre množstvo vzácnych húb a vtákov. Karpatské bukové pralesy sú celosvetovo chránenou lokalitou. Podľa expertov z UNESCO ich ale ohrozujeme ťažbou dreva. To by sa mohlo čoskoro zmeniť.

"Tieto výnimočné prírodné hodnoty nie sú ohrozené, pretože my na nich nebudeme vykonávať žiadnu hospodársku činnosť, chceme ich chrániť," povedal Róbert Latta, poverený zastupovaním obhospodarovateľov lesa VN Starina. 

"Správa NP Poloniny si veľmi váži takýto prístup neštátnych vlastníkov, pretože takýto krok sa ešte nestal na Slovensku aby vlastník zabezpečil bezzásahový režim na vlastných pozemkoch a pritom nechcel žiadne kompenzácie," informuje riaditeľ správy NP Poloniny Mário Perinaj. 

"Toto je síce pekná iniciatíva ale pre celkovú ochranu územia v takomto rozsahu neznamená veľa," hovorí Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia vlk. Ide o chránené územia Černiny a Pramenisko Cirochy. "Urbárske spoločnosti z NP Poloniny nám dali 5 podmienok. Niektoré z nich sú v našej kompetencii ale väčšina nie," dodáva Perinaj. 

Urbárnici požadujú napríklad doriešenie vstupu a režim pobytu na ich vlastných pozemkoch. "Väčšina vlastníkov tu prebýva v nelegálnych zariadeniach," hovorí Latta. "Veď tu všade okolo nás je národný park a všetci ľudia vrátane mňa, bohužiaľ, porušujú zákon o ochrane prírody, keď chcú ísť do lesa, lebo tu nie sú žiadne turistické chodníky," vysvetľuje Lukáč. 

"Bude potrebné možno zapojiť do toho viacero ministerstiev, aby sa vyjadrili, či je možné tieto podmienky splniť," hovorí Perinaj. Hoci sa urbárske spoločnosti vzdali ťažby dreva a hospodárenia na chránenom území, ešte stále to neznamená, že certifikát UNESCO nám zostane. "Jediná šanca, že nám ho neodoberú je to, že sa nebude ťažiť na tých 5 700 hektároch. Rozhodujúca bude dohoda so štátnymi lesmi Banská Bystrica a Vojenskými lesmi," dodáva Lukáč. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

20:35 NOVÝ ŽIVOT
21:40 FBI
22:45 C.S.I.: Kriminálka Miami IX.
20:25 Orol Eddie
22:50 18 ROKOV S TV JOJ
22:50 INFORMÁCIE PRE TIPUJÚCICH
21:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III.
22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III.
23:30 Očitý svedok
21:35 Krtko
22:05 Kúzlovanie
22:20 Rev a motoroví miláčikovia I.
20:15 Let
22:40 Skutečný Rocky Balboa
00:15 Švadlena