Veľký imunologický prehľad. Výsledky môžu ovplyvniť nastavenie povinného očkovania

06.04.2018 12:24 Noviny.sk Slovensko

Veľký imunologický prehľad. Výsledky môžu ovplyvniť nastavenie povinného očkovania

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / V súčasnosti sa dokončuje metodické usmernenie hlavného hygienika SR na uskutočnenie imunologických prehľadov v SR v roku 2018. Toto usmernenie obsahuje metodiku výberu osôb, odberu a laboratórneho vyšetrenia vzoriek krvi na vyšetrenie protilátok proti prenosným ochoreniam.

Hygienici presne určili mikrobiologické laboratóriá, ktoré budú zodpovedné za vyšetrenie vzoriek, mechanizmus skladovania a transportu odobratých vzoriek krvi a metodika štatistického spracovania laboratórnych výsledkov. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Bývalým ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom bola zriadená pracovná skupina pre imunologické prehľady, ktorá navrhla základné kroky realizácie imunologických prehľadov. Odbery klinických vzoriek budú robiť vybraní všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých. Koordinátorom imunologických prehľadov v SR je Úrad verejného zdravotníctva SR. Organizačne budú zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

"Realizácia imunologických prehľadov je náročná, a preto si aj ich dôsledná príprava vyžaduje určitý potrebný čas. Imunologické prehľady sa v roku 2018 vykonajú na reprezentatívnej vzorke populácie SR. Vyšetrí sa približne 4 200 osôb, rovnomerne z celého územia, t. j. zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení oboch pohlaví," objasnil Mikas. 

Do imunologických prehľadov budú zahrnuté prenosné ochorenia: osýpky, mumps, ružienka, vírusová hepatitída A, vírusová hepatitída B, vírusová hepatitída C.

Výsledky imunologických prehľadov budú podľa hlavného hygienika tvoriť podklady pre prípadné zmeny v očkovacej schéme alebo potvrdia súčasnú vakcinačnú stratégiu v SR. Posledné imunologické prehľady sa na Slovensku vykonali v roku 2002.

​"Výsledky posledných imunologických prehľadov z roku 2002 preukázali dostatočnú kolektívnu imunitu a správne nastavenie jednotlivých schém očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam zaradeným v rámci pravidelného povinného očkovania. Avšak vzhľadom na zväčšujúce sa riziko zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, ako aj na pokles zaočkovanosti detskej populácie v SR na hranicu 95 percent u vybraných druhoch povinného očkovania, bolo nevyhnutné prijať rozhodnutie o realizácii imunologických prehľadov," konštatoval Mikas.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:35 Bez servítky
05:20 Súdna sieň
06:10 Moja mama varí lepšie ako tvoja
07:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:40 Policajti v akcii
06:45 Prvé oddelenie
07:10 Prvé oddelenie
05:05 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
06:45 Jak změřit svět
08:55 Let’s Dance: Revolution
10:45 Já, kocour