Jasno
Bratislava
Soňa
28.3.2023
Mesto chce zatraktívniť areál Zlatých pieskov
Zdielať na

Mesto chce zatraktívniť areál Zlatých pieskov

Zdroj: Tulkolahten from en.wiki

Cieľom autorov urbanistickej štúdie zóny Zlatých pieskov je, aby sa areál zaradil medzi atraktivity hlavného mesta.

Bratislavský magistrát plánuje rozvíjať a zatraktívniť areál Zlatých pieskov. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ sekcie územných programov mesta Ivan Macko, sú vypracované dva možné varianty urbanistickej štúdie, ako by areál mal vyzerať.

"Zatiaľ je to len prípravný proces. V súčasnosti dávame štúdie na prerokovanie, aby sme vybrali tú najvhodnejšiu možnosť," konštatoval Macko. Podľa neho verejnosť s projektom rozvoja Zlatých pieskov oboznámia 24. septembra o 16:00 v miestnosti č. 5 na prízemí Primaciálneho paláca v Bratislave. Spracovateľ k štúdii poskytne odborný výklad. Občania môžu svoje stanoviská a pripomienky posielať najneskôr do 10. októbra na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sídli na bratislavskom Primaciálnom námestí. Do projektov môžu nahliadnuť denne počas pracovnej doby od 8:00, v pondelok do 17:00, v utorok až štvrtok do 16:00 a v piatok do 15:00 na Magistráte alebo na Referáte územného rozvoja mesta na Laurinskej ulici v Bratislave.

Cieľom autorov urbanistickej štúdie zóny Zlatých pieskov je, aby sa areál zaradil medzi atraktivity hlavného mesta. "Myslím si, že nikto v Bratislave nie je spokojný s tým, ako Zlaté piesky vyzerajú. Ani my nie sme spokojní, a preto chceme, aby sa územie ďalej rozvíjalo a bolo plnohodnotným rekreačným strediskom," spresnil Macko. Podľa štúdie, ktorá je uverejnená aj na oficiálnej internetovej stránke mesta, nie je súčasný stav areálu Zlatých pieskov dobrý z hľadísk urbanistických, ani z hľadiska životného prostredia. Lokalita je všeobecne chápaná ako územie letnej rekreácie, pričom nevyužíva jej južnú časť a absentuje aj spojenie, ktoré by umožňovalo pešiu priechodnosť okolo jazera.

Areál Zlatých pieskov je vymedzený na severe Seneckou cestou, na juhu diaľnicou, na západe líniou Studenej ulice s Pestovateľskou a na východe približne 200 metrov západne od križovatky diaľnica - Vajnory. Táto lokalita je navrhnutá ako rekreačný areál nadmestského významu s voľno časovými aktivitami športového a rekreačného charakteru s celoročným využitím. V jeho juhovýchodnej a západnej časti plánujú rozšíriť vodnú plochu jazera pre šport a rôzne športové aktivity. Od juhu chcú vybudovať nový vstup do zóny.

Zmeny by sa mali dotknúť aj dopravy a dopravnej. Predĺžila by sa trolejbusová trať z Rádiovej ulice ďalej na Zlaté piesky a električková trať severným okrajom (Senecká) na Vajnory. Doplnila by sa napríklad aj križovatka na Vajnory z diaľnice, niektoré komunikácie by sa prepojili, ďalšie rozšírili a iné. Záhrady, záhradkárske a chatové lokality sa pritom plánujú zachovať. "Je to však ešte len prípravný proces. Musí to prejsť rokovaním, občania môžu projekt pripomienkovať, my všetky pripomienky vyhodnotíme a nakoniec, musí to schváliť aj zastupiteľstvo," dodal Macko.

Zdielať na

Najčítanejšie správy