Zatiahnuté, dažďové prehánky
17°
Bratislava
Vladislav
25.9.2022
Za rasizmus a extrémizmus obvinili v minulom roku 20 osôb
Zdielať na
Slovensko

Za rasizmus a extrémizmus obvinili v minulom roku 20 osôb

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Pre rasovo motivované trestné činy a trestné činy s prvkom extrémizmu, vrátane diváckeho násilia bolo v roku 2016 vznesené obvinenie proti 20 osobám a ukončené trestné stíhanie proti 25 osobám.

Ako sa ďalej uvádza v Správe generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2016 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR, najviac osôb bolo trestne stíhaných pre trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (12 osôb) a pre trestný čin prechovávania extrémistických materiálov (päť osôb). Najviac nových trestných vecí s prvkami extrémizmu eviduje Krajská prokuratúra Bratislava (16 trestných vecí).

"Z hľadiska foriem extrémizmu dlhodobo prokuratúra zaznamenáva najfrekventovanejší pravicový extrémizmus prezentovaný presadzovaním ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu či neonacizmu, fungujúci na princípe a ideológiách národného socializmu. Propagované symboly a heslá v akejkoľvek podobe sú zväčša pozmenené oproti pôvodným, čo spôsobuje problémy pri dokazovaní v trestnom konaní. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné primárne sa vysporiadať s tým, do akej miery sú určité symboly a heslá pozmenené a či vzhľadom na mieru a formu ich pozmenenia sú spôsobilé propagovať uvedené hnutia a skupiny," konštatuje správa.

Problematickým sa podľa prokuratúry javí preukazovanie protiprávnosti konania páchateľa, ktoré je na jednej strane vyjadrením slobody prejavu a na strane druhej napĺňa obligatórne znaky trestného činu.

Prokuratúra zároveň konštatuje, že na účely boja proti extrémizmu považuje za nevyhnutné vytvorenie zákonných definícií právnych pojmov ako extrémizmus, holokaust, fašizmus a fašistická ideológia, komunizmus a komunistická ideológia, apartheid a prijatie právnej normy odsudzujúcej slovenský štát (1939-1945) a jeho formu vlády, obdobne ako bol prijatý zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

Súvisiace články

Najčítanejšie