Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Rebríček najlepších základných a stredných škôl
Zdielať na

Rebríček najlepších základných a stredných škôl

Zdroj: Profimedia

BRATISLAVA / Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil tabuľky s najlepšími základnými a strednými školami na Slovensku. Ak máte doma predškoláka a rozmýšľate, kam ho zapísať, možno vás najnovšie výsledky inšpirujú.

Najlepšou základnou školou je podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Základná škola na Krosnianskej v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na Karloveskej ulici v Bratislave, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka z Assisi, píše INEKO. 

Trnava, Prešov a Trenčín

Medzi strednými odbornými školami obsadili prvé tri miesta Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave, SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Z gymnázií obhájilo vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave a Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave.

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

1.Základná škola, Krosnianska 4, Košice - Dargov.Hrdinov, 9,7

2. Základná škola, T.J. Moussona 4, Michalovce, 9,3

3. Základná škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, 9,1

4. Základná škola, Slov. Partizánov 53, Považská Bystrica, 8,8

5. Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica, 8,7

6. ZŠ Svätého Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice, 8,6

7. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov, 8,5

8. Základná škola, Nám. Ľ. Novomeského 2, Košice, 8,4

9. Základná škola Okrúžna 17, Michalovce, 8,4

10. Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce 8,4

Údaje v tabuľke: Názov školy, ulica, obec, hodnotenie

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

1. Obchodná akadémia, Kukučínova 6, Trnava, 9,0

2. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 8,8

3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín, 8,7

4. Spojená škola-SPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra, 8,5

5. Spojená škola-HA, Slanícka Osada, Námestovo, 8,4

6. Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica 7,7

7. Stredná zdravit. škola, J.Braneckého 4, Trenčín, 7,8

8. Stredná preim. škola, Graňa Kráľa, 20, Nitra, 7,7

9. Obchodná akadémie, Lúčna 4, Lučenec, 7,7

10. Súkr.stred.umel.škola, Kyslá 214, Hodruša - Hámre, 7,7

Údaje v tabuľke: Názov školy, ulica, obec, hodnotenie

Tab. 5 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

1. Gymnázium, Poštová 9, Košice, 9,1

2. Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, 9,0

3. Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava, 8,7

4. Gymnázium A. Brábla, Mierová 5, Levice, 8,2

5. 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava, 8,1

6. Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice, 8,0

7. Gymnázium P.J. Šafárika, Ul.akademika Hronca 1, Rožňava, 7,9

8. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany, 7,9

9. Spojen á škola - Gym, Dominika Tatarku 7, Poprad, 7,8

10. Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, 7,8

Údaje v tabuľke: Názov školy, ulica, obec, hodnotenie

Nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov. V prípade základných škôl do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 percent), Testovania 5 (20 percent) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 percent).

Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 percent). Najvyššiu váhu (50 percent) však má v odborných školách regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 percent.

Pri gymnáziách berie inštitút do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 percent. Pri všetkých školách INEKO berie do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy