Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Zomrel špičkový československý vedec Richard Kvetňanský, kandidát na Nobelovu cenu
Zdielať na

Zomrel špičkový československý vedec Richard Kvetňanský, kandidát na Nobelovu cenu

Zdroj: archív Dick Kvetňanský

BRATISLAVA / Vo veku 79 rokov zomrel špičkový československý vedec, kandidát na Nobelovu cenu, Richard Kvetňanský. Podľa informácií, ktoré TV JOJ poskytla rodina, podľahol rakovine pankreasu.

Pod vedením Richarda Kvetňanského bol Ústav experimentálnej endokrinológie uznaný Komisiou Európskej únie za Centrum excelentnosti v oblasti biologicko-lekárskeho výskumu. 

Ako prvý dokázal, že aktivita a expresia génu kľúčového enzýmu syntézy katecholamínov - tyrozínhydroxylázy sa zvyšujú počas stresu (v spolupráci s prof. J. Axelrodom, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za objavenie metabolizmu katecholamínov). V spolupráci s americkými vedcami sa podieľal na objave mechanizmu stresom indukovanej obezity. 

Najcitovanejší slovenský vedecký pracovník

Richard Kvetňanský bol jedným z najcitovanejších slovenských vedeckých pracovníkov. Takmer osem tisíc citácií potvrdzuje jeho prínos do svetovej vedy.

Je zakladajúcim členom Svetovej stresovej spoločnosti a bol výkonným sekretárom Prvého svetového medzinárodného kongresu o strese v americkom Bethesde.

Richard Kvetňanský bol aj vedúcim riešiteľom niekoľkých projektov. Už v roku 1971 obdržal grant z USA, ktorý bol pravdepodobne prvým vedeckým grantom na Slovensku zo zahraničia. 

Vplyv stresu na vznik Alzheimera

V ostatných rokoch sa zameral na štúdium témy: "Vplyv dlhodobého stresu na vznik a vývoj Alzheimerovej choroby."

Kvetňanský publikoval 550 prác, bol autorom, editorom alebo koeditorom jedenástich kníh publikovaných v zahraničných vydavateľstvách. Napísal taktiež 161 kapitol do rôznych knižných publikácií. Je spoluatorom patenti Plasma 01 - zariadenia na zber a spracovanie krvi kozmonautov počas kozmického letu. 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy