Zatiahnuté
Bratislava
Jela
19.4.2024
Výjazdové rokovanie vlády v Galante: Ministrov vítali ľudové piesne aj pokriky demonštrantov
Zdielať na

Výjazdové rokovanie vlády v Galante: Ministrov vítali ľudové piesne aj pokriky demonštrantov

Google News Button Sledovať správy

GALANTA / Medvede boli témou paradoxne aj na juhu Slovenska. V Galante na výjazdovom rokovaná vlády predstavil minister životného prostredia Tomáš Taraba návrh zákona o odstrele medveďov. Má ísť dokonca o ústavný zákon, ktorého presadenie nebude jednoduché. Ministri v utorok riešili aj to, ako zjednodušiť verejné obstarávanie a rozdali pre región takmer dva milióny eur. Pôjde o peniaze na menšie projekty ako výstavba materských škôl či ihrísk.

Vláda navrhla ústavný zákon, ktorý by umožňoval odstrel medveďov v intravilánoch

"Týmto zákonom sa stanovujú podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu. Tie podmienky sú postavené tak, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém vyriešiť," dodal Fico. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spresnil, že zákon umožňuje v okolí miest a obcí vytvoriť 500 m bezpečnostnú zónu. "Pokiaľ sa do tejto zóny dostane medveď, je jasné, že výrazne stratil plachosť a zvyšuje sa riziko stretu s človekom. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bude možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania," vysvetlil Taraba. "Odstrel budú môcť vykonať nielen členovia zásahového tímu, ale aj poľovníci, policajti, v národných parkoch aj ich správcovia," informoval.

Zdôraznil, že návrh je "absolútne právne čistý". Načasovanie návrhu vysvetlil tým, že prichádza čas prebúdzania sa medveďov zo zimného spánku a ich vyššej koncentrácie v okolí sídiel. "Ústavným zákonom to dávame preto, aby to mimovládky nemohli zastaviť na ústavnom súde," uviedol Taraba.

​Rozvoju okresov Galanta a Dunajská Streda majú pomôcť financie i opatrenia

Ku kľúčovým opatreniam, ktoré sa týkajú ekonomicko-sociálneho rozvoja v okresoch Galanta a Dunajská Streda, patrí zabezpečenie výchovy a vzdelávania všetkých detí v ich materinskom jazyku na národnostne zmiešanom území v školách s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Vyplýva to z návrhu krokov a opatrení na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti daného regiónu, ktorými sa vláda zaoberala na stredajšom výjazdovom rokovaní v Galante. "V záujme zlepšenia podmienok na trhu práce bude vláda iniciovať vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a možnosti podpory etablovaných výrobných závodov v okresoch Galanta a Dunajská Streda," dodáva kabinet v prijatom unesení.

Medzi úlohami, ktoré v rámci jednotlivých rezortov zároveň vláda prijala, patria viaceré kroky zamerané na zlepšenie dopravnej infraštruktúry okresov Galanta a Dunajská Streda. Vláda takisto schválila uvoľnenie 1.987.000 eur pre konkrétne projekty obcí a občianskych v okresoch Galanta a Dunajská Streda.

Ministrov pri príchode čakali protestujúci

Pred mestským kultúrnym domom počas príchodu ministrov na výjazdové zasadnutie vlády protestovala skupina ľudí. Kabinet Roberta Fica privítali s transparentmi.

Návrhy noviel zákonov

Novelizáciou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) chce dosiahnuť zjednodušenie a zrýchlenie procesov z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Zmeny v zákone o pobyte cudzincov majú zasa okrem iného zatraktívniť využitie tzv. modrých kariet (pre vysokokvalifikovaných zamestnancov zo zahraničia) na trhu práce.

Novela zákona o verejnom obstarávaní má zjednotiť pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Navrhuje sa tiež upraviť minimálnu hodnotu podlimitnej zákazky na 50.000 eur. Ďalšími novelami, ktorými sa kabinet zaoberal na stredajšom rokovaní, sú úpravy Zákonníka práce a tiež zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Vláda dala zelenú začiatku obstarávania rekonštrukcie areálu Úrady vlády SR. Predpokladané výdavky v najbližších troch rokoch sú vo výške 7.136.228 eur. "Hlavným stavebným objektom je výstavba novej vstupnej budovy určenej pre návštevy a zamestnancov Úradu vlády, ďalej rekonštrukcia vnútroareálových spevnených plôch a komunikácií vrátane čestného nádvoria," uvádza sa v schválenom materiáli. Okrem iného sa počíta aj s revitalizáciou parkovej zelene, závlahového systému s novým zdrojom vody zo studne, novým areálovým osvetlením či jazierkom.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy