V parlamente to po prejave prezidentky žilo. Poslanci v skrátenom konaní rokovali o OČR či pomoci štátu pri nájmoch

V parlamente to po prejave prezidentky žilo. Poslanci v skrátenom konaní rokovali o OČR či pomoci štátu pri nájmoch

BRATISLAVA / Po prejave prezidentky sa rokovanie parlamentu vrátilo do klasických koľají. Poslanci ale nepokračovali debatou o voľbe generálneho prokurátora. Venovali sa piatim zákonom v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré do Národnej rady poslala vláda.

Parlament aj napriek tomu, že je piatok skutočne žije. Niekoľko zákonov v skrátenom legislatívnom konaní posunuli do druhého čítania.  Poslanci riešili návrhy zákono, ktoré do parlamentu posunula vláda. Ide napríklad o návrh zákona o náhradu - pomoc zo strany štátu pri nájmoch. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka by to mohlo byť v objeme až 200 miliónov eur. Vyzerá to, že sa ale po spustení aplikácie nebude vyplácať jednorázovo ale postupne, aby systém nespadol. Vyplácať sa tak bude po jednotlivých krajoch. Ako Sulík avizoval, prvý by mal byť Prešovský kraj. 

A hoci sa spočiatku medzi stenami parlamentu hovorilo, že poslanci budú rokovať aj po 14.00 hodine, opak sa stal pravdou. Parlamentnú schôdzu presunuli na utorok 9. júna o 10:00. 

Ako má fungovať pomoc štátu nájomcom?

"Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné," konštatuje sa v predkladacej správe k novele.  O dotáciu budú môcť požiadať fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v priestoroch, ktoré na tento účel užívajú na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom. Podpora sa bude týkať aj tých podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory alebo bolo toto užívanie obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne, či prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach. Ministerstvo hospodárstva tam taktiež okrem vnútorných priestorov zahrnulo aj súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská, ale i trhové miesta.

"Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania," uvádza sa v novele. Predpokladom poskytnutia dotácie je pritom uzatvorenie tejto dohody. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Do sumy nájomného nemožno podľa novely zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku. Rezort myslel aj na situáciu, ak je prenajímateľom správca majetku štátu. V tomto prípade sa nájomné zo zákona zníži o polovicu. "Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach." Splatné budú vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením Covidu-19. Prenajímateľ a nájomca sa však môžu dohodnúť aj na inej splatnosti.

Uvoľnenie ochranných prostriedkov a pomoc pacientom

Reč bola aj o uvoľnení ochranných prostriedkov - rúšok, respirátorov, masiek. S filtračnými tvárovými polmaskami FFP2 bez vydychovacieho ventilu sa tak už bude môcť obchodovať. "Táto úprava má tiež za cieľ predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkými množstvami týchto ochranných prostriedkov bez možnosti ich predaja," uvádza v materiáli rezort zdravotníctva.

Ako sa v sále vyjadril minister zdravotníctva Marek Krajčí, úprava má tiež pomôcť pacientom, ktorým by od 1. júla neúnosne stúpli doplatky za niektoré lieky. Mohlo by podľa neho ísť aj o doplatky v sume viac ako 50 eur. "Počas pandemickej situácie nebolo možné týchto pacientov prestavovať na lacnejšiu liečbu," uviedol. Dodal, že vzhľadom na to, že špecialisti do veľkej miery odkladali rôzne vyšetrenia, je dôležité priorizovať pacientov.

Poslankyňa Cigániková je voči doplatkom za lieky skeptická. "Musím povedať, že aj ja mám pochybnosti, a to pri bodoch, ktoré sa venujú fixnému doplatku. Dôvodom na skrátené legislatívne konanie podľa pána ministra má byť to, že od 1. júla majú vzniknúť doplatky pacientom. Podľa mojich vedomostní a informácií to nemá nič s Covidom-19 a podľa môjho osobného presvedčenia to ani nie je pravda," povedala. Cigániková zároveň poznamenala, že súhlasila so skráteným legislatívnym konaním, pretože sú tam veľmi dôležité veci. Navrhne však, aby boli zo zákona vypustené body, ktoré podľa nej nemajú s Covidom-19 nič spoločné. Parlament zároveň posunul do druhého čítania aj novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Účelom novely je prijatie úprav vzhľadom na posunutie uplatniteľnosti nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach. Dôvodmi tohto posunutia sú výskyt ochorenia Covid-19 a súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia či epidemiologický vývoj ochorenia. 

OČR 

Desaťtisíce rodičov, ktorí sa od začiatku júna rozhodli neposlať svoje dieťa do jaslí, škôlok a škôl pre obavu o ich zdravie alebo pre nedostatočnú kapacitu predškolských zariadení, budú mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné. Na ošetrovné majú mať v júni nárok aj tí rodičia, ktorí neumiestnili svoje dieťa alebo príbuznú osobu v zariadení sociálnych služieb poskytujúcom sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou formou. "Počet dotknutých poberateľov pandemického ošetrovného sa v júni odhaduje na úrovni približne 31,5-tisíca," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rezort práce vychádza z predpokladu, že nárok na pandemické ošetrovné si za jún uplatní tretina z rodičov, ktorí dostanú túto dávku za máj. Zachovaním nároku na pandemické ošetrovné aj v júni by sa mali výdavky Sociálnej poisťovne zvýšiť o 12,8 milióna eur.

Odklad úhrady odvodov pre prevádzkovateľov hazardných hier 

Prevádzkovatelia hazardných hier si budú môcť pre následky pandémie odložiť úhrady odvodov. Termíny úhrady, kde splatnosť bola počas pandémie do účinnosti tejto novely, by sa mali posunúť do konca septembra. A termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti novely do 31. augusta, sa posúvajú do konca decembra. Odklad úhrady odvodov umožnia všetkým prevádzkovateľom hazardných hier, ale za komerčných podmienok. To znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok. 

Minister práce Milan Krajniak sa vyjadruje k návrhu o OČR:

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

21:50 Hriešny tanec
00:00 Paranormálne záhady V.
01:00 NIKTO NIE JE DOKONALÝ STRIHÁK
20:30 Mariňák 4
22:50 Cesta bojovníka
01:00 Simpsonovci V.
21:55 Dr. House VII.
22:55 Dr. House VII.
23:55 Myšlienky vraha III.
22:15 Rev a motoroví miláčikovia I.
22:40 Požiarnik Sam IX.
22:50 Okido I.
21:55 Vzkaz v láhvi
23:55 Zápočet z přežití
01:20 Vražedná náruč