Oblačno
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Prezidentské voľby: životopis Mariana Kotlebu
Zdielať na

Prezidentské voľby: životopis Mariana Kotlebu

Marian Kotleba sa narodil 7. apríla 1977 v Banskej Bystrici v rodine armádneho dôstojníka a ekonómky. Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie získal v Banskej Bystrici. Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v odbore elektrotechnika skončil v roku 1995 maturitou v odbore elektronické počítačové systémy. V štúdiu pokračoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov. Štúdium ukončil štátnicou z informatiky a technickej výchovy v roku 2001. V roku 2013 si doplnil vzdelanie v odbore ekonomika verejných služieb na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.

Do pracovného pomeru nastúpil v septembri v roku 2001, ihneď po ukončení štúdia. Pôsobil ako učiteľ informatiky na osemročnom športovom gymnáziu, kde pracoval až do roku 2013. V roku 2003 sa stal vodcom nacionalistického politického hnutia Slovenská pospolitosť - Národná strana. Funkciu zastával do roku 2007. V súčasnosti je predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá je zaregistrovaná od roku 2010. Na základe jeho politických názorov mu v januári 2013 nebolo umožnené pokračovať v učiteľskej činnosti.

Keď vyhral voľby do VÚC, v decembri 2013 nastúpil do funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

V marci 2016 ho občania zvolili do Národnej rady Slovenskej republiky, kde odvtedy pôsobí ako poslanec NR SR a zároveň aj ako predseda poslaneckého klubu Ľudovej strany Naše Slovensko. Je členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Je ženatý, s manželkou Frederikou má trojročného syna Ľudovíta.

Najčítanejšie správy