Vrah Jána Kuciaka: Prečo Marček nedostal doživotie

Vrah Jána Kuciaka: Prečo Marček nedostal doživotie

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Spravodajský portál noviny.sk prináša podrobnosti o tom, prečo vrahovi Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára súd nedal doživotie, ale len 23-ročný trest.

Miroslav Marček sa priznal k vražde novinára a k tomu, prečo musel usmrtiť aj snúbenicu Jána Kuciaka. Urobil tak ešte skôr, ako naň podal obžalobu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan. Práve prokurátor trestnému senátu poukázal na významosť Marčekovho priznania sa k úkladným vraždám. Vyšetrovacím orgánom to významne pomohlo k podaniu obžaloby a preukázaniu žalovaných skutkov.

Trestný senát: "Uznaním viny dostatočne účinne prejavil úprimnú snahu o nápravu." Verejnosť očakávala, že strelca Miroslava Marčeka za tri vraždy pošle senát na doživotie. Veď už na pohľad vždy pôsobil pokojne, bez prejavov akýchkoľvek emócii či ľútosti. Aj predsedníčka senátu Ružena Sabová v odôvodnení rozsudku, ktorým vraha odsúdila na 23-ročné väzenie uvádza, ako Marček pristupoval k svojim obetiam a vykonaniu vraždy. Sudkyňa Sabová: "Vraždil s citovým chladom a profesionalitou nájomného vraha. Zabíjal s absolútnou prevahou. Nemá sklon k stavom afektu zlosti či strachu. Má nadpriemerný intelekt so silným energetickým nábojom bez rozvinutia vyšších citov".

Miroslav Marček: "Priznal som sa preto, lebo si myslím že rodina si zaslúži vedieť, čo sa stalo, ako sa to stalo a kto to spravil."

Kto je naozaj Miroslav Marček?

Nebude odsúdený s takouto vnútornou výbavou po odpykaní si dlhodobého trestu schopný opäť vraždiť? A znova chladnokrvne, rozvážne,  podporený svojim vojenským výcvikom? Čo ak príde opäť ponuka a príležitosť? Pravdepodobnosť, že sa k takémuto konaniu už nezníži, podľa súdu existuje.

Poďme ale najprv k tomu, ako Miroslava Marčeka vníma senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhodol že doživotie pre viacnásobného vraha nie je ten najvhodnejší trest. Trestný senát: Marček má šancu na nápravu. Je ešte dosť mladý. Resocializácia! 

Resocializácia je slovo, ktoré sa síce nevyslovuje ľahko, ale Marčekovi pomohlo. Teda jeho význam. Aby súd mohol uložiť doživotie, museli by byť na taký trest splnené všetky podmienky. Marček sa ale môže vo väzení napraviť. Možné to je podľa znalca, ktorý jeho možnosti skúmal. Aj po psychickej a psychiatrickej stránke. Do komplikovaného vnútorného sveta vraha sa špecialista na klinickú psychológiu dospelých dostal zložitými procesmi. A tie o vrahovi veľa prezrádzajú. Úspech pri resocializácii počas výkonu trestu Marčekovi predurčuje jeho vek.

V čase vyhlásenia rozsudku mal iba 37 rokov. Vnútorný svet zabijaka, ktorý pri vraždení postupoval chladne a naučené ako programovateľný stroj, má svoje kladné stránky. Podľa znalcov má nadpriemerný intelekt. Jeho duševný stav je nedotknutý chorobou ani závislosťou. Neužíva omamné látky a nepije alkohol. Ten dokonca neznáša. Vymenované pozitíva sú pre senát súdu dostatočnou garanciou toho, že sa "tento priaznivý stav" nezmení a on nepodľahne závislosti. A v hodnotení kladných stránok v prospech jeho nápravy senát pokračuje aj v prijatí záverov, že Marček nemá znaky patologickej agresivity a iných porúch. Vypäté situácie nerieši fyzickým či verbálnym násilím. Súd berie do úvahy aj to, že sa svedkovia o Marčekovi vyjadrili ako o nekonfliktnom a ústretovom partnerovi.

Ak budeme pozorne čítať znalcami odkryté psychologické vnútro vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zistíme o ňom ešte oveľa viac. Miroslav Marček a jeho chladnokrvné prejavy agresívneho konania bez prejavov emócie a bez dostatočného prežívania pocitov viny nie sú súčasťou trvalej a neliečiteľnej poruchy osobnosti. Pritom má zníženú prispôsobivosť, ľahko si osvojuje protispoločenské motívy konania. Už sme spomenuli, že nemá dostatočne rozvinuté vyššie city a chýba mu schopnosť empatie? Ak nie, tak aj také sú útroby ľudskej duše bývalého profesionálneho vojaka.

Trestný súd : "Obchodoval so životom iného". Ďalšie zaujímavé skutočnosti o tom, kto je Miroslav Marček napísal senát trestného súdu pri zhodnotení skutku troch vrážd. Nasledujúce slová sa vám budú čítať naozaj veľmi ťažko: " Pri páchaní tejto činnosti s chladnou cieľavedomou reguláciou svojho konania bez emocionálneho náboja a pocitu viny opakovane zneužil svoju odbornú výbavu - skúsenosť vojaka a s tým súvisiace zručnosť pri narábaní so zbraňou, na zavraždenie bezbranných civilných obetí. Živého človeka ako bezcennú bytosť zastrelil a to len s vidinou finančného profitu. Jeho konanie nemalo základ v prirodzených citoch človeka". V rovnakom konštatovaní súd pokračuje ďalej, keď uvádza, že jeho pohnútka spojená s postavením nájomného vraha a reťazovité usmrcovanie. ktorým pripravil o život tri obete s vysokým spoločenským prínosom, svedčí o jeho bezcitnosti, bezohľadnom sebectve a pohŕdavom postoji k ľudskému životu. Ak si uvedomujeme, že senát takto cez znalcov, opisuje Miroslava Marčeka ako osobnosť, pred ktorou spoločnosť potrebuje najprísnejšiu formu ochrany, nie je naozaj nevyhnutné, aby takýto vrah dostal doživotie? A nie len to. Ani výnimočný trest v trvaní 25-ročného väzenia? Nie.

V prípade muža, ktorý sa rozhodol najskôr zabíjať a potom sa k vraždám priznať, je to zložitejšie ako si vieme predstaviť. Trest, ktorý mu senát po tom všetkom udelil má oveľa hlbšiu víziu a oveľa zásadnejší význam. Aby sme to pochopili, pokúsime sa dopátrať k súvislostiam, ktoré vyústili ku konečnému odsúdeniu Miroslava Marčeka nie na doživotie a ani nie na trest odňatia slobody na spodnej hranici, teda 25 rokov. Štát sa rozhodol, že Marčeka odsúdi oveľa priaznivejšie.

​Trestný senát: "Mechanizmus usmrcovania s ohľadom na použité násilie nevykazoval znaky surovosti." Vrah Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára nie je zabijak, ktorý svoje obete najskôr mučí, týra, spôsobuje duševné či fyzické útrapy na hranici znesiteľnosti. Marček podľa odborníkov zabíjal spôsobom, ktorý sa nevyznačoval brutalitou presahujúcou hranice obvyklého násilia použitého proti živej osobe pri páchaní trestnej činnosti takéhoto druhu. Podľa znalca je málo pravdepodobné, že by Marčekovi mohlo pomôcť nápravnovýchovné opatrenie. Vývoj jeho osobnosti je ukončený a osobnostné charakteristiky sú už fixované. Ak ale Marček má pri sebe niekoho, koho v hierarchicky usporiadanom prostredí rešpektuje, dokáže prijať pravidlá. Dokáže rešpektovať autoritu, ktorá mu je blízka, stotožniť sa s jej názormi a myšlienkami. Môže ho to viesť k adaptívnemu prispôsobivému správaniu, ale aj k nevhodnému. Napriek tomu, že znalec pripúšťa jeho šancu na resocializáciu ako nízku, súd na základe dôkazov konštatuje, že Marček pod dobrým vplyvom prostredia je schopný sebareflexie a následnej zmeny v správaní.

Trestný senát: "Súd sa stotožňuje so závermi znalca, že vplyvom dlhšieho výkonu trestu odňatia slobody by obžalovaný mohol svoje osobnostné tendencie určitým spôsobom potláčať a neprejavoval by ich." Marček vo väzení zostarne a zoslabne aj jeho "energetický náboj."

Už sme vyššie uviedli, že významný vplyv na Marčekov priaznivejší trest má jeho vek. Podľa súdu mal v čase odsúdenia 37 rokov. Súd pri rozhodovaní sa o treste pre Marčeka vzal do úvahy aj to, čo s mladým človekom odsúdeným na 23-ročné väzenie urobí čas.

Trestný senát: "Marček disponuje pomerne vysokou energetickou úrovňou, avšak tento energetický náboj bude u neho vekom klesať". Marčekova terajšia "životná energia" 37-ročného zdravému muža, zvyšuje riziko jeho protispoločenského agresívneho správania. Teraz. Ale čo bude o 23 rokov? Marček podľa uloženého trestu bude izolovaný v ústave na výkon trestu, až kým nedovŕši 57 rokov. Kým ale bude Marček pred šesťdesiatkou, keď bude opúšťať bránu najprísnejšieho väzenia, dnes nevieme. Môžeme si to len predstaviť. Súd naopak predpokladá, že Marček bude v roku 2043 úspešne resocializovaný už bývalý vrah novinára, mladej archeologičky a podnikateľa.

Prečo teda nižší trest za tri vraždy? Súd je presvedčený o tom, že Miroslav Marček pred vraždením viedol riadny život. V minulosti pôsobil ako profesionálny vojak. Bol na misiách v zahraničí, potom z armády odišiel a začal pracovať ako ochrankár na zaoceánskych lodiach. V minulosti si zarábal legálnou činnosťou. Keď sa pre vraždu novinára dostal do väzby, rešpektoval pravidlá aj pokyny príslušníkov ZVJS. O predchádzajúcich negatívnych konaniach Marčeka súd vedomosť nemá. Pri tomto kladnom hodnotení stále rezonuje fakt, že prejavená ľútosť Marčeka nad spáchanými vraždami nie je podľa znalca úprimná. Prečo? Nemá základ v materiáli psychodiagnostického vyšetrenia.

Rekonštrukcia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v dome vo Veľkej Mači. Pozrite si archívnu reportáž:

​Trestný senát: "Súd ma za to, že jeho ľútosť, ospravedlnenie pozostalým a aj jeho vôľa nahradiť spôsobenú škodu nevyznela na hlavnom pojednávaní formálne." Ako sme už spomenuli vyššie, senát súdu, ktorý prejednáva prípad vraždy Jána Kuciaka, vedie predsedníčka senátu Ružena Sabová. Kto pozná jej štýl vedenia procesu vie, že ide o striktnú sudkyňu, ktorá síce môže pôsobiť prísne, ale určite ku všetkým stranám pristupuje rovnako. A spravodlivo. Nerobí rozdiel, keď musí napomenúť obžalovaných, ale aj poškodených, advokátov či zástupcov verejnosti. A to dokazuje aj postoj senátu pri zvažovaní všetkých za a proti v prípade udelenia trestu Miroslavovi Marčekovi. Sudkyňa Ružena Sabová: “Priznanie je esenciálna náležitosť úprimnej ľútosti”. Hoci sa k vrahovi vyjadrilo v posudkoch niekoľko renomovaných špičkových znalcov, senát si o tomto obžalovanom urobil obraz aj z vlastného pozorovania. Vtedy, keď Miroslav Marček stál osobne pred sudcami. 

Trestný súd: “Obžalovaný vyjadril svoju ľútosť spôsobom sebe vlastným, jasným prejavom bez emócií, s priznaním vlastnej zodpovednosti za činy, bez zvaľovania viny na iných. Samotné priznanie a napomáhanie orgánom činných v trestnom konaní pri objasňovaním trestnej činnosti je pritom esenciálnou náležitosťou ľútosti."  Senát pri Marčekovi vidí možnú resocializáciu aj v pozitívnom faktore ním preukázanej schopnosti nadviazať a udržať partnerský vzťah k osobe bez kriminálnej minulosti. Prihliada na jeho intelekt, rešpektovanie autority, ale aj k manuálnym zručnostiam. Vie sa zaradiť do pracovného procesu. Preto má súd za to, že po výkone trestu sa zaradí do spoločnosť a začne žiť riadnym občianským životom.

Tretný senát: "Pri Marčekovi postačuje na dosiahnutie ochrany spoločnosti miernejšia alternatíva trestu."

 Mimoriadne zníženie trestu

Miroslav Marček nevytvára podľa súdu tak veľmi vysoký stupeň závažnosti spáchaných zločinov, ktorý by odôvodňoval uloženie doživotia. Pri určení výmery trestu je súd viazaný požiadavkou naplnenia účelu trestu. Trest neukladá mechanicky, bez zváženia všetkých okolností prípadu a pomerov páchateľa. Primeranosť trestu musí vychádzať zo zákazu akéhokoľvek expemplárneho trestania. K mimoriadnemu zníženiu trestu pod spodnú hranicu, ktorý je v prípade úkladnej vraždy 25 rokov, súd viedla aj skutočnosť, že Miroslav Marček významne pomohol objasniť vraždu podnikateľa Petra Molnára. K vražde sa sám priznal. Bez Marčekovho priznania a jeho následnej spolupráci s vyšetrovateľmi, by prokuratúra obžalobu podať nemohla. Nemali ju objasnenú.

Marček si uložený 23-ročný trest odsedí vo výkone trestu s najprísnejším stupňom stráženia. Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozsudok vyhlásil 6. apríla 2020. Trestný senát naďalej vedie trestné konanie proti objednávateľom vraždy Jána Kuciaka. Objednávku mala zadať obžalovaná Alena Zsuzsová v prospech obžalovaného Mariana Kočnera. Ten podľa prokuratúry "vraždu z pomsty" financoval. Už skôr s prokuratúrou uzatvoril dohodu o vine a treste sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó. Odpykáva si 15-ročný trest. Naďalej popiera účasť na vraždách ďalší obžalovaný Tomáš Szabó. Bratranec Miroslava Marčeka a bývalý policajt, ktorý pri vražde Jána Kuciaka mal byť v pozícii vodiča. S Marčekom sa mal priamo zúčastniť vraždy podnikateľa Petra Molnára.

Zdroj: noviny, sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

20:35 Nemilosrdní
22:30 Crank: Zastaň a zomrieš!
00:20 Vaša výsosť
20:30 Vtedy na východe
22:55 Kolónia
01:15 Moje meno je Nikto
20:55 C.S.I.: Kriminálka New York VII.
21:55 Walking Dead IX.
23:05 Walking Dead IX.
20:45 Volám sa Caillou V.
21:05 Okido II.
21:25 Bob staviteľ XV. - XVIII.
20:15 Suburbicon: Temné předměstí
22:10 Hranice
00:00 Hotel Artemis