Normy na počet priestupkov? Mestských policajtov zrejme uvidíme v uliciach Bratislavy častejšie

Normy na počet priestupkov? Mestských policajtov zrejme uvidíme v uliciach Bratislavy častejšie

BRATISLAVA / Hliadka mestskej polície sa nemá vrátiť na policajnú stanicu, pokiaľ nevyrieši aspoň sedem potvrdených priestupkov. Tento a ďalšie pokyny vydal veliteľ mestskej polície v jednej z bratislavských mestských častí. Dokument bol nariadený minulý týždeň, po porade veliteľov s náčelníkom Mestskej polície Bratislava.

Obyvatelia hlavného mesta sa zvyknú občas sťažovať, že je v uliciach málo hliadok mestskej polície. Teraz by ich po pokynoch jedného z veliteľov malo byť viac. Minimálne v jednej z mestských častí. Ale je pravda, že tie pokyny, ktoré dostali policajti, sú dosť nešťastne formulované.

V dokumente sa uvádza, že k týmto krokom sa vedenie rozhodlo pristúpiť vzhľadom na slabšie výsledky práce na úseku priestupkov na expozitúre MsP Bratislava V. Z pokynov citujeme časť z nich:

1. Vyhľadať alebo vyriešiť aspoň 7 potvrdených priestupkov počas každej jednej hliadkovej služby. Uvedené sa vzťahuje na jednotlivca a nie na celú hliadku.

3. Priestupky prioritne riešiť v blokovom konaní podľa paragrafu o priestupkoch.

4. Pri riešení priestupku v blokovom konaní podľa paragrafu o priestupkoch - ukladať pokuty v min. výške 30,- Eur.

"Daná formulácia, si myslím, z môjho pohľadu nie je celkom vhodná. Chápem, že čo tým chcel povedať ten veliteľ pracoviska, pretože častokrát sa stáva to, že policajti na ulici prechádzajú a obchádzajú tie priestupky a nechce sa im riešiť a vstupovať do konfliktov," uviedol Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR. "V tomto prípade naozaj nešlo o to, aby sme nejakým spôsobom určovali počet priestupkov, ktorý musia mestskí policajti riešiť, ale skôr reagovať na nepriaznivý trend, že policajti nie sú pri riešení týchto priestupkov dôslední," argumentoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. 

Len policajt na mieste môže rozhodovať o tom, či udelí pokutu alebo nie. Výška pokuty je daná zákonom. "Celá táto vec má v zásade dve roviny. Jednak je to samotná formulácia toho pokynu zo strany toho veliteľa, kde otvorene hovoríme, že nebola jednoducho šťastná. Žiaden nadriadení nemá tú moc, vrátane náčelníka mestskej polície, ani právomoc, aby určoval svojim podriadeným, v akej výške musia uložiť blokovú pokutu," poznamenal Peter Bubla. "Zákon stanovuje, nie nadriadený, že do akej výšky je stanovený priestupok a to aj z toho dôvodu, že vlastne len ten policajt na mieste vlastne vie zvážiť tie okolnosti," skonštatoval Ján Adrejko. 

Polícii má ísť v prvom rade o nápravu páchateľa a nie vyberanie pokút."Druhá vec je a to treba tiež povedať, že naozaj zaznamenávame zvýšený dopyt po tom, aby si mestskí policajti robili svoju robotu poriadne a aby boli dôslednejší a nekompromisnejší pri riešení priestupkov, ktoré znepríjemňujú život ostatným Bratislavčanom, Bratislavčankám, aby neriešili takéto veci len uložením napomenutia," doplnil Bubla. 


"Aj z toho dôvodu majú teraz policajti prístup do centrálnej evidencie priestupkov, aby vedeli zhodnotiť, že či sa jedná o priestupok, ktorý páchateľ spáchal po prvýkrát, po druhýkrát, po tretíkrát," zhodnotil Adrejko. 
"Nadriadený má právo a dokonca aj povinnosť kontrolovať zákonnosť jeho postupu, a to sa týka vlastne aj ukladania týchto blokových pokút, a preto aj bolo v tom spomínanom pokyne napísané, aby mestskí policajti zdôvodňovali uloženie napomenutia, a teda pokuty do istej výšky, pretože toto je dané zákonom a mestský policajt by si to mal vedieť zdôvodniť," uzavrel Bubla. 

Kriminalita na Slovensku klesá. V ktorom kraji sa stalo najviac trestných činov? 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:05 Noviny TV JOJ
05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
05:45 Kixšou
05:50 Dr. Dokonalý
07:20 Panelák VIII.
05:50 Dovidenia, stará mama! II.
06:30 POLICAJTI V AKCII
07:25 POLICAJTI V AKCII
06:00 Rozprávanie o víle Amálke
06:05 Bob staviteľ
06:20 Rev a motoroví miláčikovia I.
05:35 Vzpomínky na Manhattan
07:15 Hříšný tanec
09:05 Ve jménu krále