Zatiahnuté
16°
Bratislava
Michaela, Michal
29.9.2022
Stiahnuť si fotku a vydávať ju za svoju. Aj za toto vám hrozí pokuta
Zdielať na

Stiahnuť si fotku a vydávať ju za svoju. Aj za toto vám hrozí pokuta

BRATISLAVA / Väčšina z nás si nedovolí ukradnúť z obchodu ani len rožok. Prípadov, kedy si ale stiahneme fotografie z internetu a vydávame ich na sociálnej sieti za svoje, pribúda. Užívatelia sociálnych sietí, ale často nemyslia na dôsledky svojho konania. Aj tu ide o priestupok a v niektorých prípadoch až o trestný čin.

Vo všeobecnosti panuje predstava, že ak sú autorské diela dostupné na internete, tak sú verejnosti zároveň poskytnuté na voľné použitie. Zákon ale hovorí niečo iné. "Porušiť autorský zákon môžete napr. vtedy, ak použijete fotografiu cudziu, alebo iné diela, ktoré vytvoril autor svojou tvorivou činnosťou a vy ho použijete bez súhlasu tohto autora," uviedol advokát Milan Ficek. "Keď nie je možné zistiť toho autora, tak je to veľmi nebezpečné to použiť. Toho autora by sa malo osloviť, a pýtať si od neho povolenie to použiť. V podstate je to niečo ako krádež. Každému je jasné, keď niekto niečo urobí, že za to má mať nejakú odmenu," vysvetlila Judita Csáderová, tvorivá fotografka a pedagogička. 

V pôvodnom autorskom zákone sa bezdôvodné obohatenie stanovilo do výšky dvojnásobku licencie. Po novele z roku 2015 to už ale neplatí. "Najkrikľavejší prípad z posledných rokov bolo využitie fotografií na svetovej výstave, kde tie fotografie prezentovali výtvory človeka z našej krajiny. On len náhodou sa dozvedel, že tie fotografie boli použité a dodnes vlastne nie je doriešená tá náhrada, ktorú by mal dostať za to, že tie fotografie boli použité bez jeho povolenia, súhlasu," povedala Judita Csáderová.

Ak sa zámerné prisvojenie si diela zopakuje viackrát, hrozí páchateľovi až 2-ročný pobyt za mrežami. "Sú prípady, kedy je možné žiadať aj nemajetkovú ujmu, ak sa zníži vážnym spôsobom tá dôstojnosť autora alebo jeho diela, príp. dôjde istým spôsobom k zničeniu toho jeho diela," objasnil Milan Ficek. Takýto prípad sa stal i mužovi zo Slovenska. Jedna spoločnosť zneužila jeho kreatívne logo, ktoré navrhol a značku potom použila na rôzne upomienkové predmety. Muža táto záležitosť zasiahla natoľko, že skončil na psychiatrii. Pred zverejnením diela je preto dobré mať na pamäti aj udelenie súhlasu na jeho použitie, teda tzv. licenciu.

Autorský zákon je postavený na zásade neformálnosti. Licenčná zmluva sa tak môže podávať písomne, ale aj ústne. "Odporúčam určite, aby licenčnú zmluvu uzatvárali osoby písomnou formou, pretože potom existuje dôkaz o tom ako sa dohodli, najmä o spôsobe a rozsahu použitia toho diela," radí advokát. 

V našom právnom systéme má znak © predovšetkým informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela. Tento znak ale na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad. Dielo v zmysle autorského zákona musí mať literárny, vedecký alebo umelecký charakter a byť výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. "Niekedy je veľmi ťažké určiť, či daná vec je umelecká alebo nie. Ktovie ale povedať, čo je to gýč?!" dodáva Judita Csáderová.

Súvisiace články

Najčítanejšie