Noviny.sk

1 / 10

Totožnosť mŕtveho v kanáli je známa.