Noviny.sk

1 / 9

V Kolárove mali nájsť jednu zbraň a časť z druhej.