Noviny.sk

1 / 6

Slnko, more, pláž a robotníci so zbíjačkami. Pohodová dovolenka sa v okamihu zmenila