Vo verejnom obstarávaní sa zvýšil priestor pre korupciu

04.06.2008 13:22 Noviny.sk Ekonomika
Vo verejnom obstarávaní sa zvýšil priestor pre korupciu Zdroj: SITA/Peter Hudec
Transparency International Slovensko vníma stav verejného obstarávania v SR ako negatívny a žiada vládu, aby prijala reálne kroky k zvýšeniu jeho transparentnosti

Pri verejnom obstarávaní na Slovensku sa v roku 2007 znížilo používanie verejnej súťaže a zvýšil sa priestor pre korupciu, tvrdí mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) v hodnotení verejného obstarávania vo verejnom sektore na Slovensku.

Tento stav považuje za negatívny a preto žiada vládu o prijatie reálnych krokov k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania. TIS už tretí rok hodnotí úroveň transparentnosti verejného obstarávania

Index transparentnosti trhu verejných zákaziek v SR sa v roku 2007 výrazne znížil na 21 bodov, v roku 2006 index predstavoval 34 a v roku 2005 mal hodnotu 37 bodov. V roku 2004 tento index mal úroveň 21 bodov. Hodnota indexu udáva, koľko percent prostriedkov vynaložených v rámci verejného obstarávania vo verejnom sektore v kalendárnom roku bolo alokovaných prostredníctvom verejnej súťaže.

"V období 2004 až 2007 bola v režime verejnej súťaže alokovaná v priemere jedna tretina vynaložených prostriedkov použitých na nákup tovarov a služieb verejným sektorom. Vzhľadom na pokles hodnoty tohto ukazovateľa v roku 2007 o 13 percentuálnych bodov nemôžeme hovoriť o strednodobom pozitívnom posune smerom ku transparentnosti," konštatuje v správe TIS.

Podľa organizácie existuje značná rezerva v používaní tejto transparentnej metódy verejného obstarávania, a teda aj priestor pre efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov a pre menej korupcie vo verejnom obstarávaní. Cieľom by malo byť, aby čo najväčšia časť verejných zdrojov prechádzala otvorenou verejnou súťažou.

Index netransparentných zákaziek v roku 2007 vzrástol o 11 percentuálnych bodov z 58 v roku 2006 na 69 bodov vlani. V roku 2005 mal hodnotu 57 a v roku 2004 dosahoval 76 bodov. Hodnota tohto indexu udáva, koľko percent prostriedkov vynaložených v rámci verejných obstarávaní bolo zadaných v režime tzv. zákaziek s nízkymi hodnotami, ďalej v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia a mimo zákona o verejnom obstarávaní.

Ide o metódy s minimálnou transparentnosťou a otvorenosťou a vo väčšine prípadov nemožnosť voľného vstupu konkurencie. Index medzinárodnej otvorenosti SR vlani stúpol na 27 bodov, v roku 2006 mal hodnotu 23 a v roku 2005 bol na úrovni 32 bodov. Hodnota tohto indexu udáva, koľko percent z trhu verejných obstarávaní je zadané formou nadlimitných obstarávaní, ktoré musí byť podľa zákona publikované vo Úradnom vestníku Európskej únie.

Verejný sektor dal podľa TIS vlani na nákup tovarov, služieb a kapitálových statkov 126 mld. Sk, v roku 2006 táto suma predstavovala 135 mld. Sk a v roku 2004 to bolo 125 mld. Sk.

V rámci netransparentného obstarávania cez rokovacie konanie bez zverejnenia bolo v roku 2007 vynaložených 7 mld. Sk, v roku 2006 išlo o sumu 15 mld. Sk, v roku 2005 to bolo až takmer 26 mld. Sk a v roku 2004 to bolo 15 mld. Sk.

Zdroj: SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:05 Noviny TV JOJ
05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
05:25 Súdna sieň
06:05 DEDIČSTVO
07:30 Panelák
05:25 Hoď svišťom II.
05:55 POLICAJTI V AKCII
06:55 POLICAJTI V AKCII
05:00 Rybičky Flip a Flap
05:05 Sníček
05:15 Tashiho svet
05:20 Tajemství úspěchu
07:20 Vánoční okouzlení
08:55 Zvuk dětské duše