Rozbehnúť podnikanie nemusí byť vôbec problém!

07.05.2018 11:03 Noviny.sk Ekonomika
Rozbehnúť podnikanie nemusí byť vôbec problém! Zdroj: INZERCIA
INZERCIA / Začínate podnikať a máte milión otázok, neviete odkiaľ a ako začať? Prípadne už podnikáte a chceli by ste riešiť nejaký právny, daňový alebo marketingový problém, pričom nechcete za takéto služby platiť horibilné sumy?

Slovak Business Agency ako jedna z kľúčových špecializovaných inštitúcii v SR z hľadiska podpory malých a stredných podnikov etabluje v jednotlivých krajských mestách Národné podnikateľské centrum. "Chceme docieliť, aby sme na jednom mieste, pod jednou strechou, poskytli malým a stredným podnikateľom, ako aj záujemcom o podnikanie, vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako sú napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a podobne, komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo,“ uviedol generálny riaditeľ Slovak Business Agency, Martin Holák.

Ako prvé bolo v roku 2016 zriadené Národné podnikateľské centrum v Bratislave, ktoré prenáša svoje skúsenosti aj na územie 7 samosprávnych krajov (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj).

Získajte služby bez platenia

Služby Národného podnikateľského centra sú po splnení základných podmienok poskytované záujemcom bezodplatne. Širokú paletu aktivít v regiónoch tvoria odborné skupinové činnosti – semináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie, krátkodobé i dlhodobé individuálne poradenstvo, pobyty vo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu (2D/3D tlačiarne, CNC fréza, atď.), informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.

"Realizujeme všetky naše podujatia s jednoznačným úmyslom – pomôcť podnikateľom zefektívniť ich biznis. Horúcou a aktuálnou témou v týchto mesiacoch je uplatňovanie nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation). Pozornosť mu musia venovať všetky firmy a organizácie, ktoré pracujú s dátami občanov Európskej únie. Podnikateľov, na jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, pripravujeme od začiatku tohto roka,“ uviedol Slavomír Grúber, hlavný manažér Národného projektu NPC v regiónoch.

Pomoc rozbehnúť firmu

Národné podnikateľské centrá ponúkajú podporné programy v štyroch oblastiach. Akceleračný je určený pre potenciálnych malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Napríklad aj na báze vedecko-výskumnej činnosti, prípadne využitím odborných konzultácií. Inkubačný program je určený pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov do 3 rokov. Rastový pre tých, ktorí chcú rozširovať svoje podnikanie a preniknúť aj na trhy EÚ a tretích krajín, a napokon stážový program, ktorý je určený pre podniky so spomínaným rastovým potenciálom, ale aj pre ambicióznych študentov, absolventov a vedeckých pracovníkov.

Zdroj: inzercia

Cestujte po skúsenosti do zahraničia

"Možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej Únie majú aj začínajúci podnikatelia. Doteraz prejavilo záujem vycestovať a zúčastniť sa rôznych odborných podujatí v rámci EÚ 93 firiem a ďalšie sa majú možnosť zapojiť v rámci nadchádzajúcej výzvy,“ doplnila Katarína Zeleníková, vedúca oddelenia inkubácie a stáží. Začínajúci podnikatelia si môžu vybrať podujatie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, v rozsahu maximálne 5 dní. Získajú tak nielen vstup, ubytovanie a letenku v čase trvania podujatia, ale najmä skúsenosti, prehľad v trendoch a nové kontakty.

Zdroj: Inzercia

​Podpora podnikania v 7 samosprávnych krajoch Slovenska sa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.

Prijímateľom NFP a realizátorom projektu je Slovak Business Agency, partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Chcete sa dozvedieť o našich službách viac? Všetky dostupné informácie získate na www.sbagency.sk a www.npc.sk

Podporu podnikania v 7 samosprávnych krajoch Slovenska zabezpečuje Národný projekt NPC v regiónoch, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870. Podporu podnikania v 7 samosprávnych krajoch Slovenska zabezpečuje Národný projekt NPC v regiónoch, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870. Zdroj: Kód projektu ITMS2014+ 313031I870

Zdroj: inzercia

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Ďakujeme za vaše názory

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

09:30 Súdna sieň
10:20 POLICAJTI V AKCII
11:20 DIVOKÉ KONE
09:50 Simpsonovci XXIV.
10:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
12:15 Mutanti II.
09:40 Policajt z L.A.
10:55 JAG IV.
12:00 Columbo
10:00 Jahôdka a jej kamaráti I.
10:25 Požiarnik Sam VIII.
10:35 Zabi nudu! II.
09:50 Dobrou noc a hodně štěstí
11:35 Love and Mercy
13:45 Tankový prapor