Pomáhame rásť podnikom v Bratislavskom kraji

07.05.2018 11:03 Noviny.sk Ekonomika
Pomáhame rásť podnikom v Bratislavskom kraji Zdroj: noviny.sk/Fotografia zo semináru „Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom“, ktorý sa konal 17.4.2018 v bratislavskom NPC.
INZERCIA / Za úspešným podnikaním stoja nielen dobré nápady, ale aj mnoho vynaloženého úsilia a roky driny. Občas sa však aj napriek snaženiu v biznise nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Ako sa s touto situáciou vysporiadať a na koho sa obrátiť v prípade, že niečo vo vašom podnikaní nefunguje? Pohodlným a navyše bezplatným riešením môže byť návšteva Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Koncept komplexného podporného miesta funguje v Bratislavskom samosprávnom kraji od roku 2016. V úvodnej fáze centrum pomáhalo najmä záujemcom o podnikanie, ktorí uvažovali nad realizáciou svojich podnikateľských nápadov. Letnú školu, členstvo v Coworkingu AP a najmä zaujímavé skupinové či individuálne poradenstvá využilo doposiaľ viac ako 1200 účastníkov z radov nepodnikateľov.

"V marci sme opäť otvorili Výzvu, vďaka ktorej môžu budúci podnikatelia získať až 4 mesačné členstvo v priestoroch NPC v Bratislave. Chceme ich motivovať k tomu, aby Coworking AP využili na rozvíjanie svojich podnikateľských ideí a nadväzovanie nových pracovných kontaktov. V tomto roku sa chystáme otvoriť aj Akcelerátor – uzavretý intenzívny cyklus, ktorý je zameraný na vytvorenie reálneho biznis plánu a uľahčenie vstupu do sveta podnikania,“ povedala Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného programu (AP), zameraného výlučne na fyzické osoby – nepodnikateľov.

Atraktívne nefinančné služby využívajú od septembra 2017 aj podnikatelia. Rastový program, ako jeden z nosných programov so zameraním na malých s stredných podnikateľov (MSP), im poskytuje napríklad individuálne konzultácie a skupinové poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov a prednášok.

"Realizujeme podujatia s jednoznačným cieľom – pomôcť podnikateľom zefektívniť ich biznis. Horúcou a aktuálnou témou v týchto mesiacoch je uplatňovanie nariadenia a smernice EÚ GDPR (General Data Protection Regulation). Pozornosť im musia venovať všetky firmy a organizácie, ktoré pracujú s dátami občanov Európskej Únie. Podnikateľov, na jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, pripravujeme od začiatku tohto roka,“ uviedla Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu.

Okrem toho jednotlivé podniky dostanú možnosť využiť napríklad motivačné a aktivačné tímové aktivity vo forme teambuildingu či teamkoučingu. Novinkou bude aj služba Podpora MSP pri zapájaní sa do komunitárnych programov EÚ, v rámci ktorej získajú odborné poradenstvo. Pre etablované podniky, ktoré pôsobia na trhu tri a viac rokov, otvoril minulý mesiac Rastový program Výzvu na Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach.

"Možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej Únie majú aj začínajúci podnikatelia. Doteraz využilo možnosť vycestovať a zúčastniť sa rôznych odborných podujatí v rámci EÚ 11 firiem a ďalšie to čaká v najbližších dňoch,“ doplnila Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Inkubačného a Stážového programu, ktorý rovnako pred pár dňami zverejnil novú Výzvu. Začínajúci podnikatelia do troch rokov si môžu vybrať podujatie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, v rozsahu maximálne 5 dní. Získajú tak nielen vstup, ubytovanie a letenku v čase jeho trvania podujatia, ale najmä skúsenosti, prehľad v trendoch a nové kontakty.

"Rovnocenne prínosné boli obsah konferencie, ako aj spôsob organizácie medzinárodnej top konferencie v Londýne. Keďže sama organizujem semináre a workshopy, bolo pre mňa veľmi prínosné sledovať ako top konferencia má vyzerať. Vidieť štandardy organizácie, obsahu a rečníkov,“ zhodnotila Soňa Ondrejková, účastníčka Trend-watching conference London, ktorá sa konala v marci v Londýne.

"Konkrétne návrhy a poznatky ako vylepšiť a spríjemniť užívateľské rozhranie webových stránok, je presne to, čo využijem pri našom ďalšom podnikaní a môže nám to pomôcť posunúť sa v pred – bližšie ku klientom a ich potrebám,“ uviedol Matúš Trnkus zo spoločnosti Jellybo s.r.o., ktorý sa zúčastnil konferencie Experience Conference v Bratislave.

Začínajúci podnikatelia môžu čerpať služby aj v rámci Inkubačného programu. Podstatou členstva v podnikateľskom inkubátore, je podporovať na začiatku podnikania životaschopné podnikateľské projekty.

"Vytvorili sme prostredie, v ktorom môžu podnikatelia do 3 rokov od svojho vzniku, so sídlom v rámci Bratislavského kraja, rozvíjať a naplniť svoj podnikateľský plán efektívne a úspešne. Fyzické členstvo v Inkubátore NPC získalo od začiatku tohto roka šesť firiem. Za jeden mikro, malý a stredný podnik môžu pritom služby Inkubačného programu využívať až dvaja jeho zástupcovia,“ hovorí Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Inkubačného a Stážového programu.

V rámci činnosti NPC v Bratislave, môžu firmy využiť aj potenciál tvorivej dielne Creative Point. Skupinové aktivity vo forme work-shopov a odborných seminárov sa od roku 2018 poskytujú aj pre mikro, malých a stredných podnikateľov z BSK. V tomto roku budú tiež môcť využiť, rovnako ako aj nepodnikatelia, individuálne poradenstvo.

Zaujali Vás naše služby? Získajte viac informácií a majte prehľad o tom, čo plánujeme!

www.sbagency.sk | www.npc.sk

Zdroj: npc.sk

Podporu podnikania v Bratislavskom kraji zabezpečuje Národný projekt NPC II – BA kraj, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Prijímateľom NFP a realizátorom projektu je Slovak Business Agency, partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Zdroj: inzercia

Zdroj: inzercia

Ďakujeme za vaše názory

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

22:20 Vtierka Sam - NOVÝ SERIÁL NA JOJ
23:30 Plastické operácie: Znetvorení prírodou I.
00:10 ZÁCHRANÁRI
22:00 Súboj kúzelníkov I.
23:00 Vikingovia IV.
23:00 Bohatá zima s JOJkou
22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII.
22:55 ŽREBOVANIE
23:05 Kráľovná juhu
22:45 Fix a Foxi II.
23:10 Príbehy dvoch myší
23:35 Myšiak Anatole
22:20 Špión, který mi dal kopačky
00:15 Rohy
02:10 Rezistence