Jasno
17°
Bratislava
Václav
28.9.2023
NR SR: Vek potrebný na získanie vodičských preukazov na nákladné autá a autobusy sa zníži
Zdielať na
Noviny.sk

NR SR: Vek potrebný na získanie vodičských preukazov na nákladné autá a autobusy sa zníži

BRATISLAVA  – Od augusta tohto roka budú môcť vodičské oprávnenie skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony) získať záujemcovia vo veku 18 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča) záujemcovia vo veku 21 rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o cestnej premávke, ktorú dnes schválil parlament. Za prijatie zákona hlasovalo 69 poslancov zo 134 prítomných. .

Momentálne je pre získanie vodičského preukazu na nákladné auto potrebný vek 21 rokov a pre autobus 24 rokov. Podmienkou získania vodičských preukazov na nákladné autá a autobusy v nižšom veku bude absolvovanie takzvaného kurzu základnej kvalifikácie. „Absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie bude musieť žiadateľ doložiť skúšobnému komisárovi pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti. Po úspešne vykonanej skúške z odbornej spôsobilosti bude musieť vodič ešte úspešne vykonať skúšku podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, čím získa aj osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačnú kartu vodiča," uviedol rezort vnútra s tým, že až potom bude vodič oprávnený viesť motorové vozidlá danej skupiny v nižšom veku. Podľa prijatej novely bude vodičské oprávnenie skupiny B oprávňovať jeho držiteľa viesť na území SR aj motorové vozidlá s pohonom na alternatívne palivá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg.


Novinkou je, že prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 50 kilometrov za hodinu a viac a mimo obce o 60 kilometrov za hodinu a viac bude klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky sa bude radiť aj porušenie zákazu držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie počas šoférovania, okrem použitia systému „voľné ruky“. V blokovom konaní bude podľa ministerstva vnútra za daný skutok možné uložiť pokutu do 150 eur, v konaní pred správnym orgánom pokutu do 300 eur. Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Poslanci schválili tiež pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo takejto osoby so sprievodom alebo, ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Týmto osobám sa odpúšťa 50-percent z výšky poplatku za evidenciu vozidla. Poslanci tiež pozmeňujúcim návrhom vyriešili problém, aby občania dvakrát neplatili správny poplatok pri vydaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Týka sa to takzvaných zelených tabuliek na elektromobil alebo tabuliek s voliteľným číslom.

Najčítanejšie