Polojasno
Bratislava
Vieroslava
30.3.2023
ENERGETIKA: Železnice SR odstúpili od zmluvy na dodávku elektriny s firmou A.En. Slovensko, odôvodnili to jej podstatným porušením
Zdielať na
Noviny.sk

ENERGETIKA: Železnice SR odstúpili od zmluvy na dodávku elektriny s firmou A.En. Slovensko, odôvodnili to jej podstatným porušením

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) odstúpili od zmluvy na združenú dodávku elektriny so spoločnosťou A.En. Slovensko, s.r.o., z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom. Dodávateľ odstúpenie odmietol osobne prevziať, preto mu ho zaslali aj poštou. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová s tým, že zároveň uzavreli tri zmluvy na dodávku elektrickej energie s účinnosťou od 22. marca na tri mesiace, do zabezpečenia riadneho verejného obstarávania. Použili pritom priame rokovacie konanie pre mimoriadnu udalosť. Podľa informácií v centrálnom registri zmlúv ide o kontrakty so spoločnosťami ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a. s., a Východoslovenská energetika a.s.


Súd na základe návrhu železníc ešte 18. marca uložil A.En. povinnosť plniť zmluvu, pričom sa potvrdila obava štátneho manažéra železničnej infraštruktúry, že firma neodkladné opatrenie neprevezme, resp. nesplní. ŽSR uzavreli zmluvu s uvedenou firmou na základe verejného obstarávania vlani v novembri na celý rok 2022. Vybrali ju spomedzi piatich predložených ponúk, kritériom bola cena príplatku k priemernej referenčnej cene za dodanie 1 megawatthodiny elektriny. Odhadovaná hodnota zákazky bola 83 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

„Už pred nadobudnutím účinnosti zmluvy (pred začatím vojenského konfliktu na Ukrajine) sa A.En. začal domáhať dodatku, ktorým by došlo k zvýšeniu ceny za dodávku elektriny a k zvýšeniu zálohových platieb. Akceptovanie ich požiadavky o dodatok by narušilo ekonomickú rovnováhu zmluvy a poprelo ekonomickú výhodnosť ich ponuky oproti ponukám ostatných uchádzačov,“ uviedli v spoločnom stanovisku ministerstvo dopravy a výstavby a železnice. Firma v liste doručenom 11. marca oznámila nemožnosť plnenia a zánik jej povinnosti plniť zmluvu. Oznámila tiež, že prevádzkovateľov distribučnej sústavy požiadala o ukončenie distribúcie elektriny a vyradenie všetkých odberných miest ŽSR z bilančnej skupiny A.En. k 18. marcu. Prevádzkovatelia distribučnej sústavy oznámili ŽSR, že ich odber bude v takom prípade neoprávnený a distribúcia elektriny bude prerušená.


„ŽSR s postupom A.En. nesúhlasili. Záväzok A.En. nezanikol v zmysle príslušných ustanovení zákona, čo A.En. aj potvrdzovali svojím konaním, keď elektrinu dodávali a deklarovali ochotu dodávať ju aj naďalej v prípade akceptovania ich požiadavky na zvýšenie ceny a záloh. ŽSR nemali žiadnu právnu povinnosť dodatok uzavrieť,“ uvádza sa v stanovisku rezortu dopravy a železníc. Ako dodali, je zrejmé, že A.En. pri nákupe elektriny pre ŽSR a pri ich ponuke v súťaži neurobil správne obchodné rozhodnutia, v dôsledku čoho de facto stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

Spoločnosť A.En. pre minuloročný vývoj na európskych trhoch s energiami nakúpila elektrinu aj mimo Európskej únie. „Do 24. februára úspešne prebiehali počiatočné dodávky, ktoré verifikovali uskutočniteľnosť dodávok z Ukrajiny v potrebnom objeme. Bohužiaľ, po vzniku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nebol ukrajinský partner ďalej schopný dohodnutý kontrakt plniť,“ uviedla predtým pre agentúru SITA firma A.En.

Najčítanejšie