Skoro jasno
26°
Bratislava
Bernard
20.5.2024
Za zlú platobnú disciplínu môžu najmä neuhradené platby od vlastných zákazníkov
Zdielať na
Noviny.sk

Za zlú platobnú disciplínu môžu najmä neuhradené platby od vlastných zákazníkov

BRATISLAVA - Najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi sú neuhradené platby od vlastných zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov. Vyplýva to zo štúdie skupiny EOS. Tá pritom konštatuje aj vysoké percento prípadov úmyselného nezaplatenia, uviedla ho každá tretia firma. "Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65 %), nasledované využívaním dodávateľských úverov (58 %), 46 % opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41 %), ale častým je aj úmyselné nezaplatenie (36 %)," uvádza sa ďalej v tlačovej správe EOS.

Viac ako polovica (55 %) opýtaných v segmente biznisových zákazníkov konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý najmä v Španielsku či Belgicku. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko. Využívanie dodávateľských úverov zase považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51 % takýchto zákazníkov. Pochádzajú najmä z krajín ako Španielsko, Dánsko, Rumunsko a Chorvátsko.


Prieskum skupiny EOS s názvom Európske platobné postupy analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

Spoločnosť EOS Group je jedným z medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S viac ako 8 000 zamestnancami zaisťuje finančnú bezpečnosť pre približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Najčítanejšie