EÚ cez dotazník zisťuje, či má verejnosť dosť informácií o stave životného prostredia

15.01.2019 10:42 Noviny.sk

BRATISLAVA  – Európska únia sa rozhodla zistiť, či má verejnosť v členských štátoch dostatok informácií o stave životného prostredia a či sa môže podieľať na rozhodnutiach v tejto oblasti v súlade s Aarhuským dohovorom. Tento Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, ktorého signatárom je od roku 2005 aj Slovensko, zabezpečuje právo obyvateľstva na zdravé životné prostredie. Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru však zistil, že EÚ nedodržiava jeho ustanovenia z dôvodu nedostatočných mechanizmov. Európska komisia (EK) preto prostredníctvom dotazníka teraz zisťuje, ako sa právo na priaznivé životné prostredie dodržiava v jednotlivých členských krajinách.


EK na základe dotazníkov pripraví štúdiu, ktorá vyhodnotí súčasnú situáciu a preskúma prostriedky a možnosti na dosiahnutie súladu s Aarhuským dohovorom. Cieľom je zhromaždiť informácie a názory verejnosti na možnosti jej zapájania sa do otázok životného prostredia. Do procesu komzultácie sa môžu obyvatelia zapojiť prostredníctvom adresy https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060/public-consultation_en . Dotazník je možné vyplniť a zaslať do 14. marca.


Aarhuský dohovor je zásadným dokumentom v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Jeho účelom je zabezpečiť, aby verejnosť mala k dispozícii dostatok informácií o životnom prostredí a aby sa mohla aktívne podieľať na rozhodovaní v environmentálnych záležitostiach. Vytvára tiež garancie, aby každý, koho environmentálne práva boli porušené, mal možnosť spravodlivého posúdenia nezávislými orgánmi, napríklad súdmi. Ustanovuje aj niektoré ďalšie práva verejnosti týkajúce sa ovplyvňovania konania verejných inštitúcií z hľadiska požiadaviek na ochranu životného prostredia.

Zdroj: SITA

TV Program

22:30 Zúfalé ženy robia zúfalé veci
00:20 Útek zo Sibíri
03:10 Krimi
22:35 Predátor
00:50 Walking Dead IX.
02:00 Prvé oddelenie II.
23:05 Kráľovná juhu III.
00:05 Vraždiace páry VIII.
01:05 POLICAJTI V AKCII
23:05 Volám sa Caillou V.
23:30 Jahôdka a jej kamaráti III.
23:55 Kúzlovanie
22:10 Let
00:25 Já nebo nikdo
01:50 Řezník