Oblačno
20°
Bratislava
Bernard
20.5.2024
Kampaň Tu vodu nepi upozorňuje na znečistenie podzemných vôd
Zdielať na
Noviny.sk

Kampaň Tu vodu nepi upozorňuje na znečistenie podzemných vôd

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie (OZ) Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Ako dnes informovala predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič, iniciatíva zároveň ponúka analýzu pitnej vody v mieste bydliska. „Cieľom kampane je aktivizovať občanov Slovenska, aby svojou podporou iniciovali riešenia neuspokojivého stavu súvisiaceho s ochranou vody,“ zdôraznila.

Velič upozornila, že podzemné vody sú v poslednom čase neúnosne ohrozované a terajší spôsob ich ochrany je nedostatočný. Poukázala pritom najmä na ohrozenie vôd Žitného ostrova. Dôvodmi sú nesystematicky monitorované a neriešené environmentálne záťaže, nadmerné používanie agrochemikálií, netesné skládky odpadov či nekontrolované výruby lesa pri vodných nádržiach. Podľa najnovších zistení v hornej časti Žitného ostrova boli nájdené kontaminanty až v hĺbke 80 metrov. Viac ako 5 000 obyvateľom v okrese Dunajská Streda tiekla koncom minulého roku z vodovodu voda, ktorá obsahovala zdraviu škodlivý pesticíd atrazín. „Tento konkrétny problém môže byť však len špicom ľadovca,“ konštatovala Velič. Ochranári na Žitnom ostrove zaznamenali masívny prienik znečistenia podzemnej vody zo skládky vo Vrakuni, pričom znečistenie podzemných vôd v tomto prípade zaznamenala až monitorovacia sieť Slovnaftu, a to len ako vedľajší, nimi nesledovaný jav. „Len v tomto prípade boli zničené zásoby pôvodne pitnej podzemnej vody o objeme viac ako 108 miliónov kubických metrov na ploche 1 800 hektárov,“ uviedlo vo vyhlásení OZ Za našu vodu. Toto územie podľa neho nebude môcť byť vodárensky využívané desiatky rokov. Situácia sa naďalej zhoršuje, lebo znečistenie postupuje ďalej do Žitného ostrova.

OZ Za našu vodu je nepolitická skupina odborníkov, environmentalistov a aktivistov. Cieľom OZ je upozorňovať širokú aj odbornú verejnosť na problémy, ktoré sa týkajú pitnej vody na Slovensku. OZ chce prispieť k dosiahnutiu uspokojivého stavu vo vodnom hospodárstve. Navrhuje napríklad zlepšiť systém vyhľadávania a evidovania environmentálnych záťaží. Je tiež nutné vybudovať komplexný štátny informačný systém znečistenia podzemných vôd, ktorý bude verejne prístupný. Sprísniť by sa mali kontroly používania hnojív a pesticídov v chránených vodohospodárskych oblastiach. OZ navrhuje vybudovať účinnú monitorovaciu sieť vrtov, ktoré budú monitorovať všetky škodlivé látky prenikajúce do podzemných vôd. Príslušné úrady by tiež mali kontrolovať kvalitu pitnej vody na všetkých zdrojoch.

Viac informácií je na stránke www.zanasuvodu.sk .

Najčítanejšie