Zatiahnuté, zmiešané prehánky
Bratislava
Edmund
1.12.2023
Prezidentka vetovala nový zákon o ochrane ovzdušia, navrhla úpravu
Zdielať na

Prezidentka vetovala nový zákon o ochrane ovzdušia, navrhla úpravu

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

BRATISLAVA / Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o ochrane ovzdušia. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Pri opätovnom prerokovaní legislatívy v Národnej rade (NR) SR navrhla prezidentka aj zmeny. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázala na ústavné právo vlastniť majetok a na garanciu, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

"Zákon o ochrane ovzdušia podľa článku VI šiesteho bodu sa obmedzuje iba na samotné zriadenie vecných bremien a úpravu vykonania záznamu do katastra nehnuteľností. Podľa prezidentky však absentuje akékoľvek ustanovenie o primeranej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva, a preto nemožno hovoriť o splnení materiálnej podmienky primeranej náhrady, ktorú ústava vyžaduje a nemožno hovoriť ani o ústavne súladnom obmedzení vlastníckeho práva," uviedol hovorca prezidentky.

Tento bod legislatívnej zmeny preto hlava štátu navrhuje pri opätovnom prerokovaní vypustiť. Nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR má za cieľ znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Obce by mohli zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu.

Legislatíva je podľa envirorezortu vôbec prvou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Zaviesť má možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Priniesť má aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy