Jasno
-7°
Bratislava
Barbora
4.12.2023
Začlenenie zdravotne znevýhodnených detí do materskej školy nefunguje na Slovensku všade rovnako
Zdielať na

Začlenenie zdravotne znevýhodnených detí do materskej školy nefunguje na Slovensku všade rovnako

BRATISLAVA/ORAVA / Zdá sa, že inklúzia a začlenenie zdravotne znevýhodnených detí do spoločnosti, v tomto prípade do materskej školy, nefunguje na Slovensku všade rovnako. Kým v Trstenej na Orave nemali problém takéto dieťa do štátnej škôlky prijať, v Miloslavove neďaleko Bratislavy to už také jednoduché nie je.

Malého Kika chceli dať jeho rodičia do štátnej škôlky, keď mal štyri roky. Po tom, čo im prišla zamietavá odpoveď, to so žiadosťou skúsili aj v tomto roku, keďže ako päťročný má nárok na predškolskú prípravu, škôlka ale Kika na celý rok neprijala. "Prišla nám odpoveď, že prijímajú nášho syna na diagnostický pobyt na tri mesiace. My sme čakali, že pokiaľ je tá povinná predprimárna príprava, že bude prijatý na celý rok," vyjadril sa otec Kristiána, Pavol Štugel. "Dieťa bolo prijaté na diagnostický pobyt, ktorý v zmysle zákona trvá tri mesiace, to z dôvodu že rodič ku dňu vydania rozhodnutia odmietol a naďalej odmieta predložiť riaditeľke MŠ posúdenie dieťaťa z príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ohľadom skutočnosti, či ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v akom rozsahu a či a v akom rozsahu bude potrebovať pomoc pedagogického asistenta," uviedli starosta obce Miloslavov Milan Baďanský a riaditeľka MŠ Miloslavov Monika Neupauerová.

Kristiánovi rodičia ale už podrobnú správu o komplexnej diagnostike jeho stavu predložili, škôlka ale trvá na ďalšej. Malý Kiko pritom už do bežnej škôlky chodil ale išlo o súkromnú škôlku, ktorá stála nemalé peniaze. Štugelovci sa rozhodli so štátnou škôlkou v Miloslavove súdiť a ich právnik trvá na tom, že Kristiánove práva boli v tomto prípade porušené. "Mám za to, že rozhodnutie riaditeľky Materskej školy Miloslavov o prijatí Kristiána len na diagnostický pobyt je rozporné s príslušnými ustanoveniami Školského zákona, v zmysle ktorých bolo povinnosťou riaditeľky rozhodnúť o prijatí Kristiána do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie. Toto rozhodnutie, podľa môjho názoru, zároveň porušuje práva Kristiána vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, osobitne právo na tzv. inkluzívne vzdelávanie a je prejavom diskriminácie na základe zdravotného postihnutia," vyjadril sa advokát Martin Babčaník.

"Rozhodnutie je právoplatné a maloletý K.Š. bol prijatý na trojmesačný diagnostický pobyt v MŠ v obci Miloslavov. Po uplynutí tejto doby bude priestor na nové rozhodnutie, na základe skutkových zistení z tohto obdobia. Sme presvedčení, že materská škola v tomto prípade konala a koná v najlepšom záujme dieťaťa a s cieľom jeho, čo najlepšej inklúzie," vysvetlili starosta a riaditeľka. 

Úplne opačné skúsenosti s prístupom štátnej škôlky má pani Lydka, mama malého Milanka, ktorý má rovnako ako Kiko downov syndróm. "Je to bežná škôlka u nás v Trstenej, kde chodia bežné deti. Je spokojný, pani učiteľky nám vychádzajú v ústrety," vyjadrila sa mama Milana, Lýdia Hrubcová. Lydka si uvedomuje, že mali obrovské šťastie, keďže na súkromnú škôlku by peniaze nemali. "Musela by som s ním zostať doma, potom to dieťa stráca socializáciu, takto môže všetko odpozorovať od zdravých detí," dodala. "My to riešime pre celú komunitu, nie len pre Kika," dodal otec Kristiána.Súvisiace články

Najčítanejšie správy