Oblačno
Bratislava
Blažej
3.2.2023
Držiteľom strelných zbraní sa kráti čas: Je potrebné nahlásiť ich vlastníctvo
Zdielať na
Slovensko

Držiteľom strelných zbraní sa kráti čas: Je potrebné nahlásiť ich vlastníctvo

BRATISLAVA / Držitelia zbrojných preukazov a strelných zbraní majú ešte dva týždne na to, aby si splnili zákonnú povinnosť. Od 1. júla musia byť zaregistrované zbrane, ktoré predtým nepodliehali evidenčnej povinnosti.

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive je platná od 1. februára 2022. Povinnosťou všetkých občanov je polícii nahlásiť držbu strelných zbraní, ktoré predtým evidencii nepodliehali. Zbrane treba nahlásiť do 30.06.2022. 

O aké zbrane ide? 

  • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane
  • krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, teda zásobník s kapacitou väčšou ako 20 nábojov do ľubovoľnej pištole
  • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov
  • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov
  • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov
  • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov

Zbrane je potrebné nahlásiť prostredníctvom vyplnenia tlačiva a odovzdať ho na oddelení dokladov v mieste trvalého bydliska. Zbrane je potrebné priniesť so sebou. Ak majiteľ nemá zbrojný preukaz a zbraň si chce nechať, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, pričom sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na držbu tejto zbrane. 

Ak majiteľ nesplní svoje povinnosti do určeného času, môže mu byť udelená pokuta do výšky 663 eur.

Súvisiace články

Najčítanejšie