Mikuláš
6.12.2022
Príprava na život na slobode „Šanca na návrat“
Zdielať na

Príprava na život na slobode „Šanca na návrat“

BANSKÁ BYSTRICA / Aktuálne je v slovenských väzniciach viac ako 8.700 odsúdených, z toho takmer 5600 ľudí je v nich opakovane. Znížiť recidívu a zvýšiť ich šancu zamestnať sa po prepustení z väzenia má národný projekt s názvom „Šanca na návrat“.

V súčasnosti sa v rámci projektu Šanca na návrat pracuje vo výstupných oddieloch s viac ako 260 odsúdenými. Výstupné oddiely majú kapacitu asi 12 až 42 odsúdených a sú v nich vytvárané podmienky, čo najviac podobné na život po prepustení a podporujúce efektívne zaradenie sa do bežného života bez opakovaného dopúšťania sa trestnej činnosti.

"Do národného projektu je zapojených 10 z 18 ústavov. V každom ústave je vytvorený výstupný oddiel, do ktorého sú zapojení odsúdení tri mesiace pred prepustením. Do konca roka 2021 prešlo výstupným oddielom 2 272 odsúdených,“ informoval projektový manažér Jakub Ľorko.

56 eur na deň

Priemerné náklady na osobu v zariadení sa pohybujú na úrovni približne 56 eur na deň. Každý mesiac opustí múry väzenia priemerne 380 osôb. Aké sú možnosti práce s nimi ešte počas výkonu trestu a aká je perspektíva ich resocializácie po odchode „do civilu“? Práve tieto otázky si kladie národný projekt Šanca na návrat, ktorý má svoje jasné ciele. "Jednak znížiť riziko recidívy a jednak zvýšiť možnosti uplatnenia na trhu práce," vyjadril sa Ľorko. 

Dôležitým partnerom projektu je okrem psychológa a sociálneho pracovníka aj sociálny metodik Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Zbor realizuje projekt Šanca na návrat už štvrtý rok a už teraz je vidieť prvotné výsledky. "Jeden rok po prepustení klesá miera recidívy u odsúdených, ktorí prešli výstupným oddielom," uviedol projektový manažér. 

Výberom ústavov, zapojených do projektu Šanca na návrat, sú pokryté všetky stupne stráženia, všetky skupiny väznených osôb a teda odsúdení muži, odsúdené ženy, ale aj odsúdení mladiství.

Súvisiace články

Najčítanejšie