Skoro jasno
Bratislava
Veronika
4.2.2023
Správa štátnych hmotných rezerv dostala pokuty za nákup zdravotníckych pomôcok z čias Kajetána Kičuru
Zdielať na
Slovensko

Správa štátnych hmotných rezerv dostala pokuty za nákup zdravotníckych pomôcok z čias Kajetána Kičuru

BRATISLAVA / Úrad pre verejné obstarávanie uložil Správe štátnych hmotných rezerv SR v troch správnych konaniach pokuty v celkovej výške 70-tisíc eur. SŠHR podľa ÚVO porušila zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní troch nadlimitných zákaziek zdravotnícke pomôcky. Tieto nákupy realizovala priamym rokovacím konaním v čase pandemickej situácie. ÚVO o tom informoval v tlačovej správe.

"SŠHR nedodržala základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo mohlo mať vplyv na výsledok jednotlivých verejných obstarávaní,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úradom pokutované priame rokovacie konania boli ukončené troma zmluvami. Prvú zmluvu SŠHR uzatvorila 12. marca minulého roka vo výške 324,9-tisíca eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), druhú 15. marca minulého roka v sume 11,1 milióna eur bez DPH a tretiu 17. marca vlaňajška v hodnote 18,79 milióna eur bez DPH.

"Postup verejného obstarávateľa, výsledkom ktorého bolo uzatvorenie uvedených zmlúv, bol predmetom vlaňajšej kontroly, výsledkom ktorej bolo konštatovanie viacnásobných porušení zákona o verejnom obstarávaní. SŠHR sa však voči zisteniam úradu na prvom stupni odvolala, to znamená, že odmietla aj zníženie pokút o polovicu v zmysle zákona," informoval šéf ÚVO. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí prvého stupňa boli prípady následne predmetom správnych konaní, v ktorých úrad uložil pokuty vo výške 30-tisíc eur, 30-tisíc eur a 10-tisíc eur.

Súvisiace články

Najčítanejšie