Učivo pre domáce vyučovanie sa zredukuje. Rezort školstva vydal pre učiteľov tieto rady

28.04.2020 13:13 Noviny.sk Slovensko

Učivo pre domáce vyučovanie sa zredukuje. Rezort školstva vydal pre učiteľov tieto rady

BRATISLAVA / Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie, ako by malo vzdelávanie žiakov počas pandémie koronavírusu prebiehať, a čo by malo byť obsahom vyučovania. Dokument vypracovali za pomoci Štátneho pedagogického ústavu, nejde ale o akési pravidlá, ktoré by učitelia mali dodržiavať. Celkový rozsah učiva sa na základe dokumentu zredukuje. Čo všetko by osnovy mali obsahovať a ako jednotlivé predmety vyučovať na diaľku sa dozviete tu.

Súčasťou usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je  aj materiál Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. O novom usmernení informoval v utorok na tlačovej besebe minister školstva Branislav Gröhling.

Učivo sa po novom zredukuje. Usmernenie má viac ako 80 strán. "Zadefinované sú v ňom kľúčové vzdelávacie oblasti pre každý ročník základnej školy. Sú to: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť a Človek a príroda," priblížil Gröhling. Ako poznamenala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová, úmyslom usmernenia nie je nariadiť školám čo robiť, ale nástrojom ako zosúladiť obsah vzdelávania so vzdelávacím prostredím pre žiakov.

Vymedzenie vzdelávacích obsahov

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:
  • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:
            - Jazyk a komunikácia
            - Matematika a práca s informáciami

            - Človek a spoločnosť
            - Človek a príroda

  • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            - Človek a hodnoty
            - Človek a svet práce
            - Umenie a kultúra
            - Zdravie a pohyb

Zadávanie úloh

"Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť," upozorňuje ministerstvo.

Čo sa týka zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, tie by  sa mali viazať výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

Rezort školstva tiež odporúča, aby bol dodržaný aj čas vzdelávania. Všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánujte tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov.

Ročník

Rozsah hodín výučby

1. – 3.

5 – 8 h/týždenne

4. – 5.

8 – 10 h/týždenne

6. – 7.

10 – 15 h/týždenne

8. – 9.

12 – 15 h/týždenne

"Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. Komplementárne vzdelávacie aktivity sú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou," upozornil v správe rezort. 

Celý dokument pre pedagógov nájdete TU: https://www.minedu.sk/data/att/16179.pdf

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
19:30 Profesionáli II.
20:25 Silnejší
01:00 Voda pre slony
20:10 Myšlienky vraha II.
21:00 Myšlienky vraha II.
22:00 Hawaii 5.0 X.
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
20:30 Bob a Bobek králiky z klobúka
20:15 Věčně mladá
22:15 Pomsta je sladká
01:40 Strážce spravedlnosti I.