Do dnešného dňa bez modernej čističky. Splašky vypúšťajú preto do Váhu

Do dnešného dňa bez modernej čističky. Splašky vypúšťajú preto do Váhu

KOLÁROVO / V Kolárove s 10 tisíc obyvateľmi do dnešného dňa nemajú čističku odpadových vôd. Vodárne, prevádzkovateľ kanalizačnej siete, preto mechanicky predčistené splašky na základe povolení vypúšťajú do Váhu. V ostatných týždňoch však odpad z kanalizácie končil zrejme v pôde záplavového územia okolo Váhu. Výtlačné potrubie pravdepodobne zničila samotná rieka.

30 centimetrové potrubie, cez ktoré tečie splašková voda priamo do Váhu, podľahlo váhe urasteného topoľa. Odpad z kanalizačnej siete v Kolárove tak namiesto rieky zaplavil pôdu inundačného pásma. Časť výtlačného potrubia pravdepodobne zničil rozvodnený Váh ešte pred mesiacom. "V pondelok bola zistená porucha, ktorú sme riadne ohlásili orgánu štátnej vodnej správy a inšpekcii životného prostredia. Je možné, že sa na jej vzniku podieľali intenzívne májové zrážky," uvádza vo svojom vyjadrení Západoslovenská vodárenská spoločnosť o.z. Nové Zámky. 

Poškodený úsek bol nahradený a prepojený v priebehu dvoch dní

Splašky z kanalizácie tak opäť vypúšťajú do rieky. A pritom odpadová voda z takmer 11 tisícového mestečka je prečisťovaná len mechanicky. Čističku odpadových vôd tu nemajú. "Boli všelijaké prísľuby a sľuby," tvrdí primátor Kolárova Árpád Horváth. "Projekt pre stavebné povolenie na vodnú stavbu bol už v roku 2009, napriek tomu sa za uplynulých 10 rokov výstavba čistiarne nezačala," vysvetľuje Jozef Dúcz zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, riaditeľ o.z. Bratislava. 

"Vodárenská spoločnosť je zodpovednou osobou za dodávku pitnej vody a za odvádzanie splaškových vôd," tvrdí primátor Horváth. "Na prestavbu ČOV Kolárovo sme sa snažili získať podporu z dotačných titulov, ale nepodarilo sa. Výstavbu budeme zrejme plne hradiť z vlastných prostriedkov. Takýto postup je samozrejme náročnejší a trvá dlhšie," uvádza sa ďalej vo vyjadrení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti o.z. Nové Zámky. 

Na kanalizáciu je v Kolárove zatiaľ napojená približne tretina domácností a všetky závody, školy či verejné budovy. Prečerpávačka splašky prepravuje do Váhu už desiatky rokov. "Bohužiaľ, je to už minimálne 30 rokov, že my sme tu mali jednu starú čističku, boli nejaké pokusy, ale neboli funkčné tie systémy, ktoré nám navrhli," konštatuje primátor Horváth.

Po získaní povolení by sa s výstavbou vraj mohlo začať na jar budúceho roka

"Limitné hodnoty zvyškového znečistenia vypúšťaných odpadových vôd nikdy nespĺňali emisné limity, preto správca toku, ktorý vydáva vyjadrenie k žiadosti ZVS, navrhoval vydať povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo s platnosťou iba do 30. septembra 2020," približuje Jozef Dúcz. Čo bude s kolárovskými splaškami potom je otázne, keďže čistička, stavaná etapovite, v tom čase ešte nebude funkčná. "Keď budem optimista, v roku 2021," myslí si primátor Horváth. 

Humenčania chystajú žalobu. Pre opravu kanalizácie bojujú s výtlkmi a s blatom. Viac vo videu: 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:15 Krimi
05:45 Noviny TV JOJ
06:30 Prechádzky s dinosaurami
05:25 Súdna sieň
06:20 Súdna sieň
07:40 Krajina mustangov
05:15 Kto porazí šéfkuchára
05:40 Kto porazí šéfkuchára
06:00 Keď je pečenie umenie IV.
05:15 Tashiho svet
05:30 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
05:45 Ruby z dúhy I.
05:50 Tankový prapor
07:20 Kincsem
09:30 Vzpomínky na Manhattan