Oblačno
20°
Bratislava
Anabela
20.8.2022
Ceny a nezamestnanosť. Urobte s tým niečo!
Zdielať na

Ceny a nezamestnanosť. Urobte s tým niečo!

BRATISLAVA / Odporúčania k hospodárskej politike, ktoré sme dostali v stredu z Bruselu, sú veľmi realistické a hodnotia Slovensko ako krajinu, ktorá napreduje. Vyhlásil to premiér Robert Fico po tom, čo v stredu na rokovaní vlády tieto odporúčania prerokovali aj s eurokomisárom Marošom Šefčovičom.

Fico: Nenašli sme nič, čo by nás prekvapilo

"Keď pôjdeme jedno odporúčanie za druhým, sú to veci, ktoré sa opakujú dlhodobo, nenašli sme nič také, čo by nás prekvapilo," skonštatoval Fico s tým, že naopak pozitívnym prekvapením je, že Európska komisia vníma reformy, ktoré vláda naštartovala v minulom roku.

Podľa eurokomisára Maroša Šefčoviča Brusel v správe pozitívne zhodnotil Slovensko v oblasti konsolidácie verejných financií. "Vytvára to veľmi dobré predpoklady na to, aby Slovensko bolo budúci rok vyňaté z tej 'trestnej lavice', na ktorú boli posadené tie krajiny, ktoré sa dostali do procedúry nadmerného deficitu," uviedol.

Vyňatie z procedúry bude pritom podľa dôležité najmä pre imidž Slovenska ako zodpovednej krajiny, čo sa odrazí aj na výhodnejšom financovaní štátneho dlhu. Vládny kabinet odporúčania predložené Európskou komisiou v stredu vzal na vedomie, materiál tak poputuje do parlamentu, kde ho mal odprezentovať eurokomisár Šefčovič.

Prvoradé je skresať schodok verejných financií

Prvoradou úlohou pre slovenskú vládu je podľa odporúčaní dodržať plán tohtoročnej konsolidácie verejných financií a skresať ich schodok pod 3 % hrubého domáceho produktu. Pri konsolidácii však Brusel odporúča neškrtať verejné výdavky, ktoré by mohli obmedzovať hospodársky rast.

Teda výdavky do dopravnej infraštruktúry, vedy, vzdelávania a inovácií. Zefektívniť by sa tiež malo využívanie verejných zdrojov, celkovo by mala vláda venovať pozornosť predovšetkým zvyšovaniu efektívnosti slovenského zdravotníctva, ktoré je spolu s dôchodkovým systémom najväčšou hrozbou pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Resty na trhu práce

Slovensko má však podľa Európskej rady značné resty napríklad aj v efektívnosti výberu daní a na trhu práce.

V oblasti daní preto Brusel odporúča zrýchliť realizáciu akčného plánu na boj proti daňovým podvodom a naďalej usilovať o zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty posilnením kapacít daňovej správy. Jedným z odporúčaní je aj prepojiť zdaňovanie nehnuteľností s trhovou hodnotou majetku.

Zamestnanosť mladých a žien

V oblasti zamestnanosti by mala vláda podľa rady prijať opatrenia s cieľom zefektívnenia verejných služieb zamestnanosti. Tiež by sa mala účinnejším spôsobom riešiť dlhodobá nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných opatrení a individuálnej odbornej prípravy. Trhu práce pritom podľa Bruselu pomôže aj zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pre pracovníkov s nízkymi príjmami a úprava systému sociálnych dávok. Zlepšiť by sa mala aj situácia mladých ľudí na trhu práce, a to napríklad poskytnutím istej formy záruk. Podporiť vo väčšej miere by sa malo aj vzdelávanie.

Určité nedostatky však rada vníma aj na slovenskom trhu s energiami. Navrhuje preto predovšetkým zlepšiť transparentnosť mechanizmu stanovovania taríf a zvýšiť schopnosť regulačného orgánu zdôvodňovať svoje rozhodnutia. Posilniť by sa mali aj vzájomné energetické prepojenia so susednými krajinami a takisto by sa mala zlepšiť energetická účinnosť predovšetkým v stavebníctve a priemysle.

Nedostatky vo fungovaní verejnej správy

Brusel vníma takisto nedostatky aj v samotnom fungovaní verejnej správy. Navrhuje preto Slovensku zmeniť zákon o verejnej službe tak, aby sa posilnila nezávislosť verejnej služby. Zároveň by sa podľa rady malo vo verejnej správe zlepšiť aj riadenie ľudských zdrojov, zintenzívniť úsilie o posilnenie analytických kapacít kľúčových ministerstiev, a to aj s cieľom zlepšiť využívanie eurofondov. Taktiež by sa mali podľa predložených odporúčaní prijať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému a podporiť postupy alternatívneho riešenia sporov a zasadiť sa o ich častejšie využívanie. 

Článok si môžete pozrieť aj cez iPhone či iPad vďaka novej aplikácii. ZADARMO.

SITA/ilustračné

Súvisiace články

Najčítanejšie