Jasno
28°
Bratislava
Diana
1.7.2022
Čentéš podal sťažnosť na Ústavný súd
Zdielať na

Čentéš podal sťažnosť na Ústavný súd

Jozef Čentéš zároveň žiada ústavný súd aj o vydanie dočasného opatrenia, ktorým by až do rozhodnutia o sťažnosti odložil vykonateľnosť rozhodnutia prezidenta o odmietnutí vymenovania, zakázal vykonanie novej voľby a vymenovanie nového kandidáta

Čentéš nechce voľbu nového kandidáta

Nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš vo štvrtok podal na Ústavnom súde SR sťažnosť proti rozhodnutiu prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý ho nevymenoval do funkcie. Zároveň požiadal Ústavný súd SR aj o vydanie dočasného opatrenia, ktorým by až do právoplatného rozhodnutia o jeho sťažnosti odložil vykonateľnosť rozhodnutia prezidenta o odmietnutí vymenovania, zakázal vykonanie novej voľby kandidáta na generálneho prokurátora SR v parlamente a vymenovanie akéhokoľvek takto zvoleného nového kandidáta do funkcie.

Nepáčia sa mu prezidentove dôvody

"Podal som ju preto, lebo dôvody, ktorými pán prezident SR odôvodnil svoje rozhodnutie, podľa môjho názoru nespĺňajú kritériá vymedzené v uznesení Ústavného súdu SR z 25. októbra 2012," uviedol Čentéš pre agentúru SITA. Pripomenul, že podľa uznesenia ústavného súdu môže prezident odmietnuť jeho vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora iba z takých dôvodov, ktoré sa musia vzťahovať na jeho osobu a nie na proces voľby. "Po prvé, musia byť natoľko závažné, že dôvodne spochybňujú moju schopnosť vykonávať funkciu generálneho prokurátora spôsobom neznižujúcim vážnosť tejto funkcie alebo celej prokuratúry alebo v súlade so samotným jej poslaním, narúšajúc pri tom riadny chod ústavných orgánov a po druhé, nesmú byť svojvoľné. Podľa môjho názoru dôvody odmietnutia môjho vymenovania uvedené prezidentom SR v jeho rozhodnutí nespĺňajú ani jedno ani druhé," doplnil Čentéš.

Nepožaduje finančnú náhradu

Vo svojej sťažnosti Čentéš žiada konštatovanie porušenia jeho práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena podľa príslušných ustanovení Ústavy SR. Zároveň požaduje zrušenie rozhodnutia prezidenta SR o odmietnutí jeho vymenovania z tohto dôvodu a priznanie náhrady trov konania. "Kým existuje čo len teoretická šanca na nápravu vzniknutej situácie prirodzeným spôsobom, za ktorý považujem buď moje vymenovanie do funkcie alebo odmietnutie môjho nevymenovania z naozaj relevantných dôvodov spĺňajúcich kritériá stanovené Ústavným súdom SR, nepožadujem žiadnu finančnú kompenzáciu," dodal Čentéš.

Sťažnosť späť nevezme

Na záver dodal, že vzhľadom na ostatné rozhodnutie prezidenta Gašparoviča svoju skôr podanú sťažnosť proti jeho nečinnosti vo veci vymenovania späť nevezme. "Jeho 1,5-ročná nečinnosť v mojej veci je objektívnou skutočnosťou, ktorou podľa môjho názoru boli porušené moje práva bez ohľadu na jeho konečné rozhodnutie vo veci. V tomto konaní v najbližšom čase vezmem späť iba jednu časť návrhu, ktorá ostatným rozhodnutím pána prezidenta SR stratila zmysel. Naďalej však budem požadovať konštatovanie porušenia mojich práv nečinnosťou, a v závislosti od ďalšieho faktického vývoja kauzy," uzavrel nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora.

Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.

SITA

Najčítanejšie