Šéf komanda Lynx na post policajného prezidenta podľa zistení TV JOJ nekandiduje

Šéf komanda Lynx na post policajného prezidenta podľa zistení TV JOJ nekandiduje

BRATISLAVA / Šéf komanda Lynx Štefan Hamran podľa informácií TV JOJ z prostredia ministerstva vnútra nepodal prihlášku na prezidenta policajného prezidenta. Do piatku minulého týždňa poslalo šesť záujemcov prihlášku na šéfa polície a päť uchádzačov zabojuje o šéfa inšpekcie. Informovalo o tom ministerstvo vnútra.

Ministerstvo vnútra zatiaľ neprezradilo konkrétne mená. "Rezort vnútra momentálne skúma, či dokumenty predložené do výberového konania spĺňajú zákonné požiadavky. V zmysle §33b zákona o štátnej službe príslušníkov PZ Ministerstvo vnútra SR bezodkladne po pozvaní uchádzačov, ktorí splnili zákonné predpoklady, zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania," uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku. 

Tí, ktorí spĺňajú podmienky budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční pred sedem člennou komisiou. "Dvoch čle­nov ko­mi­sie me­nu­je mi­nis­ter vnút­ra a po jed­nom čle­no­vi ko­mi­sie me­nu­je ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor, pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ria­di­teľ Úra­du in­špek­čnej služ­by, rek­tor Aka­dé­mie Po­li­caj­né­ho zbo­ru a od­bo­ro­vý or­gán, kto­rý má naj­viac čle­nov z prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Na plat­nosť roz­hod­nu­tia ko­mi­sie je pot­reb­ná nad­po­lo­vič­ná väč­ši­na hla­sov všet­kých čle­nov," uviedlo ministerstvo v stanovisku. 

Zápisnica o výberovom konaní sa zverejní na webe MV SR do 5 dní od jeho uskutočnenia a ministerka vnútra musí do 15 dní predloženia zápisnice predostrieť najmenej troch uchádzačov výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ak výbor neodporučí vymenovať nikoho, rezort vnútra do 30 dní vyhlási nové výberové konanie.

Televízia JOJ minulý týždeň informovala, že o post šéfa polície má záujem aj veliteľ komanda Lynx Štefan Hamran. Podľa informácií TV JOJ z prostredia ministerstva vnútra nakoniec tak neurobil. 

Už minulý týždeň súčasný prezident polície Milan Lučanský uviedol, že sa bude uchádzať o post prezidenta polície. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ
22:30 Rozum v hrsti
23:50 FBI
20:25 Vražda v Orient Exprese
22:50 Votrelec: Covenant
01:25 Teória spokojnosti I.
20:10 Myšlienky vraha III.
21:00 Dr. House VI.
21:50 Slnečno, sem-tam vraždy I.
20:35 Mach a Šebestová na cestách
20:45 Volám sa Caillou V.
21:05 Okido I.
20:15 FILM TÝDNE: PREMIÉRA: Mia a bílý lev
22:10 S tváří anděla
23:55 Neklidná mysl