Univerzita Komenského: Andrej Danko porušil pravidlá autorskej etiky, vysmieva sa z akademických princípov

17.01.2019 11:54 Noviny.sk Politika

Univerzita Komenského: Andrej Danko porušil pravidlá autorskej etiky, vysmieva sa z akademických princípov

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Rigorózna práca Andreja Danka a závery komisie na Univerzite Mateja Bela stále hýbu verejnou mienkou. Najnovšie stanovisko vydala Univerzita Komenského. Píše v ňom, že zo záverov komisie jasne vyplýva, že Andrej Danko "hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky".

Zo správy komisie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici podľa Univerzity Komenského vyplýva, že: "Andrej Danko pri jej písaní hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky a veľkú časť svojho textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to." 

"Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia," píše ďalej vo svojom stanovisku Univerzita Komenského. 

"Tým, že ich zľahčuje a trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia. A to je pre všetkých, ktorí svoje učiteľské i vedecké povolanie berú vážne, neakceptovateľné." 

Univerzita Komenského dodáva, že toto tvrdenie sa týka všetkých typov prác, ktoré v akademickom prostredí vznikajú. "Univerzita Komenského v Bratislave bude vždy trvať na bezvýhradnom dodržiavaní odborných a etických štandardov bádateľskej a publikačnej činnosti," dodala univerzita vo svojom stanovisku. 

Petícia učiteľov 

Stovky učiteľov zo základných, stredných a vysokých škôl, vrátane pedagógov Univerzity Mateja Bela v banskej Bystrici, podpísali petíciu s výzvou ministerke školstva Martine Lubyovej. Žiadajú ju, aby prestala zavádzať ohľadne rigoróznej práce Andreja Danka a tváriť sa, že je v poriadku.

Ministerka, rovnako ako Andrej Danko, šéf parlamentu a strany SNS, ktorá Martinu Lubyovú nominovala na post ministerky, sa stotožnila s názorom, že nejde o plagiát, pretože účelová komisia nepoužila vo svojej správe tento termín. Stovky pedagógov podpísaných pod petíciou s tým hlboko nesúhlasia.

Zhoda medzi prácami

​V piatok, 11. januára, Akademický senát Univerzity Mateja Bela rozhovodal o rigoróznej práci Andreja Danka. Univerzita zverejnila vyhlásenie, v ktorom je opísaná zhoda medzi jednotlivými prácami:"Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999-2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Vzhľadom na vysoký počet rigoróznych prác obhájených v tomto období sme sa sústredili iba na časť z nich. Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie). Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako to bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy," píše sa v prvej časti vyhlásenia.

V druhej časti sú spísané zistené nedostatky prác a ich zhoda s odbornou literatúrou: "Pri medializovanej dvojici prác komisia konštatuje, že obe rigorózne konania prebehli v súlade s platnými predpismi. Obidve práce však obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali, alebo parafrázovali)," píše sa vo vyhlásení.

Danko sa poďakoval

​Andrej Danko zareagoval na zasadnutie komisie. A to, že v jej vyhlásení ani raz nezaznelo slovo plagiát, ocenil. Komisii poďakoval. "Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi a nebol porušený zákon. V celom texte nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti želali. Verejne ďakujem komisii a akademickému senátu, že nepodľahli tlaku a nevydali voči mne účelový rozsudok," dodal Danko.​

Zdroj: noviny.sk, vyhlásenie Univerzity Komenského

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

05:15 Krimi
05:45 Noviny TV JOJ
06:30 Prechádzky s dinosaurami
05:25 Súdna sieň
06:20 Súdna sieň
07:40 Krajina mustangov
05:15 Kto porazí šéfkuchára
05:40 Kto porazí šéfkuchára
06:00 Keď je pečenie umenie IV.
05:15 Tashiho svet
05:30 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
05:45 Ruby z dúhy I.
05:50 Tankový prapor
07:20 Kincsem
09:30 Vzpomínky na Manhattan