Mikuláš
6.12.2022
Školstvo na Slovensku čakajú zmeny. Nastupuje systém otvoreného školstva, ktorý nerobí rozdiely
Zdielať na

Školstvo na Slovensku čakajú zmeny. Nastupuje systém otvoreného školstva, ktorý nerobí rozdiely

BRATISLAVA / Ministerka školstva Martina Lubyová mala na vláde predložiť dlho očakávaný návrh reformy školstva. Malo by ísť o priekopnícku reformu s výhľadom na 10 rokov. V pláne je viac ako stovka zásadných zmien.

Kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy. Vláda tento materiál prijala s pripomenkami. Ministerka Lubyová uviedla, že ho ešte skontrolujú, prípadne dopracujú. Pri jeho tvorbe sa inšpirovala systémom školstva v škandinávskych krajinách. Ide o systém otvoreného školstva, kde sa nerobí rozdiel medzi výsledkami detí. Podľa ministerky školstva sa tak môže školstvo na Slovensku posunúť na vyššiu úroveň. 

Vláda Slovenské školstvo trápia najviac tri indikátory, a to zlé výsledky 15-ročných žiakov v medzinárodných testovaniach, nedostatočné vzdelávanie v rannom detstve a slabá účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy je tieto ukazovatele zlepšiť. Na plnenie akčného plánu spísaného v národnom programe vzdelávania je vyčlenených deväť miliárd eur do roku 2027.

V Národnom programe rozvoja vzdelávania a výchovy je spísaných desať čiastkových cieľov, tri strategické ciele, tri prierezové témy a 150 opatrení. Prierezovými témami sú integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania. Hlavnými strategickými cieľmi sú dostupnosť, modernizácia a kvalita.

Ako sa píše v predkladanom materiáli, čiastkovými cieľmi programu je dosiahnuť efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Regionálne školstvo má v budúcnosti napríklad poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, zabezpečovať učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce či poskytovať deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu. Efektívne fungujúce vysoké školstvo musí spĺňať päť kritérií - poskytovať vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, byť dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie, byť stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, byť významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a významne prispievať k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Opatrenia uvedené v národnom programe vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Na príprave programu participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení.

Tlačovú konferenciu s vyhlásením ministerky školstva sme vysielali NAŽIVO.

Súvisiace články

Najčítanejšie