Polojasno
26°
Bratislava
Žaneta
1.6.2023
Preventívna akcia v bytovke odhalila niekoľko nezodpovedných majiteľov psov
Zdielať na

Preventívna akcia v bytovke odhalila niekoľko nezodpovedných majiteľov psov

BANSKÁ BYSTRICA / Preventívna akcia v jednom z nájomných bytových domov v Banskej Bystrici odhalila niekoľko nezodpovedných majiteľov psov. Tie neboli zaevidované, pohybovali sa po chodbách domu a znečisťovali jeho okolie.

Situácia s počtom chovaných psov v nájomnom bytovom dome sa v posledných mesiacoch stupňovala. "Bolo zistené že v nájomných bytoch na Internátnej 12 v Banskej Bystrici bol zvýšený počet chovaných psov, ktoré sa pohybujú po spoločných priestoroch ako aj po okolí bytovky, práve z tohto dôvodu sa uskutočnila preventívno-informačná akcia zameraná na povinnosti majiteľov psov," povedala hovorkyňa primátora v Banskej Bystrici Dominika Adamovičová. 

Počas akcie, ktorá bola zorganizovaná zástupcami mesta z oddelenia krízovej a sociálnej intervencie, zástupcami mestskej obchodnej spoločnosti a miestnou políciou bolo zistené, že z 19 psov bolo zaevidovaných iba 11. "Držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, ak neprihlási psa do evidencie a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 eur," informuje Diana Lunterová, asistentka náčelníka mestskej polície v Banskej Bystrici. 

Majitelia psov majú okrem evidencie psa aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z chovu týchto spoločenských zvierat. "Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedie psa a nepreukáže známkou totožnosť psa, nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa a neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo," dodáva Diana Lunterová. Majiteľom psov na Internátnej, bola po akcii uložená lehota na splnenie povinností do konca marca. Po tomto termíne prebehne opakovaná kontrola, pričom už bude voči majiteľom vyvodená príslušná sankcia, prípadne odchyt psov.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy