Mikuláš
6.12.2022
Izby na Univerzite Komenského sú nedostatkový tovar: Študenti s nimi obchodujú
Zdielať na
Krimi

Izby na Univerzite Komenského sú nedostatkový tovar: Študenti s nimi obchodujú

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Internátne izby Univerzity Komenského v Bratislave sú preplnené, túto skutočnosť zneužilo niekoľko študentov a rozhodli sa s nedostatkovým artiklom obchodovať. Takýto čin sa považuje za protiprávne konanie.

Podľa vyjadrenia najväčšej slovenskej univerzity je zneužívanie služieb sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách protiprávnym konaním a môže mať vážne dôsledky. "Ak niekto preukázateľne požaduje protihodnotu za prepustenie internátnej izby, môže okrem okamžitého ukončenia zmluvy čeliť aj disciplinárnemu konaniu, vylúčeniu zo štúdia, prípadne trestnému stíhaniu," uviedla na sociálnej sieti Univerzita Komenského.

Taktiež vyzývajú študentov, že ak sa stretnú s podobným konaním, majú upozorniť vedenie. Nahlásenie problému má pomôcť tým študentom, ktorý tento rok izbu nedostali. "Obmedzením obchodovania s izbami zvyšujeme šancu ubytovať tých, ktorí to potrebujú," uviedli internáty.

Celková kapacita UK je približne 10 000 miest. "Kapacita internátov na Mlynoch UK je 6 500 miest a na Družbe 2 400 miest. UK disponuje aj ďalšími internátmi - Lafranconi pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kňazské semináre či teologický domov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a internát pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine," vyjadrila sa hovorkyňa univerzity Komenského Lenka Miller. Aj napriek množstvu poskytnutých ubytovacích priestorov nie je možné lôžko zabezpečiť každému študentovi, keďže ich na Univerzite Komenského študuje viac ako 23 000.

"Kapacity máme naplnené. Pre dlhodobo plánované rekonštrukcie v Mlynskej doline, ktoré sa už nedali dlhšie odkladať, nám vypadlo okolo 1 500 miest," dodala Lucia Miller. Univerzita Komenského sa snaží hľadať pre študentov iné možnosti ubytovania, napríklad priestory Študijného a kongresového strediska v Modre-Harmónii. 

Ak by študenti pridelenú izbu nepotrebovali, majú podľa vedenia internátov kontaktovať ubytovacie oddelenie. Izba bude následne priradená študentom hľadajúcim ubytovanie.

Súvisiace články

Najčítanejšie