Výrobcovia nápojov chcú do roku 2030 predávať nápoje v úplne recyklovateľných obaloch

28.07.2020 16:53 Noviny.sk

BRATISLAVA – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM) chce dosiahnuť, aby sa do roku 2030 predávali všetky nápoje v obaloch, ktoré bude možné recyklovať alebo kompostovať. AVNM to uviedla v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala manažérka spoločnosti Black Apple Marianna Ivanová. Výrobcovia nápojov chcú zároveň pracovať na inováciách, ktoré z hľadiska finančných nákladov zefektívnia recykláciu plastových fliaš či plechoviek.

„Pre náš sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú stopercentne recyklovateľným cenným materiálom, ktorý vieme a chceme použiť pri výrobe nových obalov, nemajú končiť voľne pohodené v prírode alebo na skládke,“ povedala Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.


AVNM chce dosiahnuť, aby sa do roku 2025 na Slovensku recycklovalo aspoň 25 percent všetkých PET fliaš a plechoviek, uvedených na trh v danom roku. Výrobcovia tiež vyjadrujú presvedčenie, že napriek ťažkému obdobiu pandémie koronavírusu si krajina nemôže dovoliť poľaviť v snahách zavádzať riešenia, ktoré môžu prispieť k zníženiu dopadov plastových a kovových obalov na životné prostredie. Chceli by tiež pripraviť výrobcov na plnenie cieľov uvedených v smerniciach Európske únie (EÚ).

Smernica EÚ o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie stanovila pre členské štáty EÚ na účely recyklácie povinnosť vyzbierať 77 percent plastových nápojových obalov uvedených na trh v danom roku do roku 2025 a 90 percent plastových nápojových obalov do roku 2029. Smernica zároveň zavádza pre PET fľaše povinnosť zrecyklovať aspoň 25 percent plastových obalov z nápojov od roku 2025 a aspoň 30 percent plastových obalov z nápojov do roku 2030.


AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995. Cieľom vzniku združenia bolo nadviazanie spolupráce výrobcov pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. AVNM zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov. Je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) a spolupracuje s Európskou federáciou balených vôd (EFBW).

Zdroj: SITA

TV Program

16:30 PRESTRETÉ
17:30 NOVINY
17:55 Moja mama varí lepšie ako tvoja
16:55 Simpsonovci VIII.
17:25 Simpsonovci VIII.
17:50 Kosti VI.
16:55 Súdna sieň
18:00 Súdna sieň
19:05 Ochrana svedkov III.
17:15 Máša a medveď II.
17:25 Ovečka Shaun I.
17:35 Knihy od Stonožky
16:55 Příšerky z vesmíru
18:30 Životy svatých 2/2
20:15 Dobrodruh Flynn