KORONAVÍRUS: Od začiatku dovolenkového obdobia sa na Slovensku objavilo 397 pozitívnych prípadov

24.07.2020 14:52 Noviny.sk

BRATISLAVA - Celkový počet pozitívnych prípadov na koronavírus od začiatku dovolenkového obdobia je na Slovensku 397. Priamo importovaných nákaz je 178 prípadov, pričom až 166 prípadov je súčasťou nadregionálnych, regionálnych a lokálnych epidémií, z ktorých 96 vzniklo v analyzovanom období od 29. júna do 21. júla 2020. Ďalších 43 prípadov mimo epidémií je v epidemiologickej súvislosti s importovanými prípadmi. V ostatných 10 prípadoch prebieha ďalšie došetrovanie epidemiologických súvislostí. Vyplýva to z analýzy prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku za obdobie od 29. júna 2020 do 21. júla 2020, ktorej autorkami sú Mária Avdičová a Jana Námešná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Zdrojom údajov bol Epidemiologický informačný systém EPIS.

Do analýzy bolo zahrnutých 397 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické šetrenie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. Za obdobie od 29. júna do 21. júla 2020 bolo na Slovensku vykonaných celkom 37 525 testov. Priemerná pozitivita mala hodnotu 1,06 %. Priemerný výskyt pozitívnych prípadov na deň má hodnotu 17. U pozitívnych prípadov sa v 29 % zistila respiračná forma ochorenia, u 6 % febrilná, tri prípady sa manifestovali pľúcnou formou. Až 63 % (249) prípadov zostalo bezpríznakových.


„Vo všetkých vekových skupinách muži chorobnosťou prevyšujú ženy s maximom vo vekovej skupine 10-14 ročných, čo bolo spôsobené výskytom ochorení v hokejovom kempe pre mládež a vo vekovej skupine 45-54 ročných, čo je spôsobené výskytom u baníkov pracujúcich v českých baniach. Zaznamenali sme 2 prípady ochorenia u 2 detí do jedného roka," ozrejmili autorky analýzy.

V 18-tich okresoch sa žiadne ochorenie nevyskytlo. K šíreniu nákazy nedošlo celkom v 46-tich, aj keď do 26 okresov bola nákaza importovaná. Najvyšší počet prípadov bol importovaný z Ukrajiny (43), Srbska (37), Česka (36) a Spojeného kráľovstva (14). Import zaznamenali z 32 krajín.


„Z prehľadu epidémií prebiehajúcich v analyzovanom období vyplýva, že vysoko rizikové sú domáce oslavy a podujatia s úzkym kontaktom, ako bol napríklad hokejový kemp v okrese Tvrdošín. Zároveň to poukazuje na veľký význam prijímania lokálnych opatrení, včasné aktívne vyhľadávanie úzkych kontaktov, ich izolácia a laboratórne testovanie. Dlhodobo sa na výskyte ochorení v SR podieľa import zo zahraničia (44,8 %), a prípady priamo súvisiace s importom (10,8 %). Z tzv. menej rizikových krajín bolo za toto obdobie importovaných 37 prípadov z Česka a 21 prípadov z ďalších krajín. Z tzv. rizikových krajín bolo importovaných 120 nákaz. Za strategické treba považovať prísne dodržiavanie karantény a testovanie osôb vracajúcich sa zo zahraničia," dodali autorky analýzy.

Zdroj: SITA

TV Program

17:55 Moja mama varí lepšie ako tvoja
19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
17:50 Kosti VI.
18:50 Kosti VI.
19:45 Profesionáli
18:00 Súdna sieň
19:05 Ochrana svedkov III.
20:10 Doktori III.
17:55 Arthur a Minimojovia
18:25 Labková patrola I.
18:50 SpongeBob v nohaviciach VIII.
16:55 Příšerky z vesmíru
18:30 Životy svatých 2/2
20:15 Dobrodruh Flynn