Polojasno
29°
Bratislava
Petra, Peter, Pavol
29.6.2022
EUROFONDY: Rozhodovanie o projektoch financovaných z EÚ trvá dvakrát dlhšie, ako by malo
Zdielať na
Noviny.sk

EUROFONDY: Rozhodovanie o projektoch financovaných z EÚ trvá dvakrát dlhšie, ako by malo

BRATISLAVA - Rozhodovanie o projektoch financovaných z peňazí Európskej únie trvá dvakrát dlhšie ako by malo. Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na vydanie rozhodnutia o žiadosti určil lehotu 70 pracovných dní, čo je zhruba sto kalendárnych dní. Od podania projektu do vydania rozhodnutia o ňom však podľa nedávnej analýzy portálu GrantExpert.sk prejde v priemere 197 kalendárnych dní. Úrad vicepremiéra Richarda Rašiho tvrdí, že do stanovenej lehoty 70 pracovných, resp. sto kalendárnych dní, sa nezapočítava čas, keď riadiaci orgán na príslušnom ministerstve vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), ak napríklad zabudol predložiť niektorý doklad.

"Lehota by sa síce dala skrátiť tak, že by sme neumožnili žiadateľom opraviť nedostatky, ale rozhodli sme sa postupovať ústretovo voči žiadateľom tak, aby boli schvaľované žiadosti čo najlepšie. Lehotu 70 pracovných dní považujeme za vhodne nastavenú vzhľadom na potrebu zabezpečiť transparentné, dôkladné a nespochybniteľné posúdenie žiadosti o NFP," uviedol pre agentúru SITA úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ak riadiaci orgán prekročí stanovenú lehotu 70 pracovných dní, následným auditom Ministerstva financií SR sú podľa úradu vicepremiéra takéto nedostatky identifikované a riadiaci orgán je povinný prijať primerané opatrenia, aby sa do budúcnosti neopakovali.


Rašiho úrad považuje za relevantný aj údaj o priemernej lehote 42 dní od podania prvej žiadosti o platbu schváleného príspevku do jeho reálneho preplatenia. "Lehota preplatenia žiadosti o platbu (42 dní) je v plne v súlade s nariadením EÚ, ktoré hovorí o povinnosti uhradiť žiadosť o platbu do 90 dní od jej predloženia (bez nedostatkov). Táto lehota bola v nariadení EÚ stanovená ako primeraná, vzhľadom na priemerný čas spracovania žiadosti o platbu za 42 dní považujeme spracovanie za veľmi promptné," poznamenal úrad vicepremiéra.

Od predloženia projektu po reálnu platbu peňazí podľa analýzy portálu GrantExpert.sk čakajú žiadatelia až 488 dní, teda približne jeden rok a štyri mesiace. Od podania do vydania rozhodnutia o projekte prejde v priemere 197 kalendárnych dní, od vydania rozhodnutia o projekte do podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prejde v priemere 64 kalendárnych dní. Od platnosti zmluvy o poskytnutí príspevku do predloženia prvej žiadosti o platbu uplynie 185 dní a do jej preplatenia ďalších 42 dní. "Analýza síce sumarizuje správne údaje, ale spája ich bez logických súvislosti s cieľom prezentovať procesy implementácie eurofondov ako neprimerane dlhé," dodal úrad vicepremiéra s tým, že z umelo a nesprávne zoskupených lehôt sú relevantné iba dva spomínané údaje o 197 a 42 dňoch.


Slovensko v súčasnom programovom období 2014 - 2020 využilo z peňazí EÚ k 31. júlu 2019 vo všetkých dvanástich programoch spolu 4,011 mld. eur, čo je 26,14 % z celkovej alokácie 15,343 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli ÚPVII. Oproti koncu júna čerpanie európskych peňazí vzrástlo o 187,9 mil. eur a miera o 1,22 percentuálneho bodu. Objem 548 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ koncom júla dosiahol 16,095 mld. eur (105,17 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky vo výške 9,344 mld. eur (60,90 %). Pre splnenie finančného míľnika 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019 podľa stavu čerpania ku koncu júla podľa Ministerstva financií SR treba predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 679,72 mil. eur. Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Najčítanejšie