Priority EÚ bude určovať Slovensko, večer preberáme predsedníctvo

30.06.2016 11:03 Noviny.sk Zahraničie

Priority EÚ bude určovať Slovensko, večer preberáme predsedníctvo

BRATISLAVA / Slovensko vo štvrtok večer formálne prevezme predsedníctvo EÚ, na čele ktorej bude stáť od 1. júla do 31. decembra. Rade EÚ predsedá každých šesť mesiacov jeden členský štát.

Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v inštitúciách Únie.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú triá alebo trojky. Tvorí ich súčasná predsednícka krajina a štáty, ktoré predsedajú EÚ pred ňou a po nej. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009.

Šesťmesačný program

Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší šesťmesačný program. Od 1. júla bude trio tvoriť holandské, slovenské a maltské predsedníctvo.

Predsedníctvo zodpovedá za usmerňovanie práce Rady EÚ v oblasti právnych predpisov EÚ, za zabezpečenie kontinuity agendy EÚ, riadny priebeh legislatívneho procesu a spoluprácu medzi členskými štátmi. Prvou úlohou predsedníctva je plánovanie a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov, ktoré zahŕňajú stále výbory ako napríklad Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) a pracovné skupiny a výbory zaoberajúce sa špecifickými otázkami.

Formálne a neformálne zasadnutia

Predsedníctvo dohliada na správne uplatňovanie rokovacieho poriadku a riadny priebeh rokovaní. Usporadúva tiež rôzne formálne a neformálne zasadnutia v Bruseli a v krajine, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo.

Predsednícka krajina má na starosti aj zastupovanie Rady EÚ vo vzťahoch s inými inštitúciami Únie, najmä Európskou komisiou a Európskym parlamentom, pričom jej úlohou je usilovať sa o dosiahnutie dohody o legislatívnych návrhoch.

Nástroj na prezentáciu

Predsedníctvo úzko koordinuje svoju činnosť s predsedom Európskej rady a vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Predsedníctvo predstavuje jeden z možných nástrojov na prezentáciu národných záujmov členských štátov EÚ a na ovplyvňovanie chodu celej Únie. Pre predsednícky štát je to zároveň príležitosť prezentovať vlastnú krajinu v rámci EÚ. Politické priority však musia nadväzovať na predchádzajúce predsedníctvo a nové priority by mali reflektovať aktuálne medzinárodné okolnosti.

Štyri priority

Len v určitej miere môže predsedajúca krajina prezentovať svoje vlastné národné záujmy. Pracovný program holandského predsedníctva sa zameriaval na štyri kľúčové oblasti - migrácia a medzinárodná bezpečnosť, zdravé financie a silná eurozóna, Európa inovácií a vytvárania pracovných miest a pokroková politika v oblasti zmeny klímy a energetická politika.

Slovensko musí reflektovať situáciu po britskom referende, v ktorom sa voliči vyslovili pre vystúpenie Británie z EÚ. Štyri základne priority slovenského predsedníctva sa však po britskom referende nemenia. Ide o štyri oblasti - hospodársky silnú Európu, modernizáciu jednotného trhu, udržateľnú migračnú a azylovú politiku a globálne angažovanú Európu.

Predsednícka kravata pre pánov a šatka pre dámy sú oficiálne dary, ktoré Slovensko prichystalo pre vážené návštevy, ktoré sa tu budú striedať až do príchodu Nového roka.

Pozrite si viac zaujímavostí, ktoré si pripravili moderátori Dana Strculová a Dárius Haraksin:

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

17:50 Bez servítky
19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
18:30 Simpsonovci XXX.
19:00 Simpsonovci XXX.
19:30 Profesionáli II.
17:55 Súdna sieň
19:00 Súdna sieň
20:10 Myšlienky vraha VII.
18:50 Chrumka a Čipsík I.
19:00 Kid Lucky
19:15 Garfield II.
18:35 Tvoje tvář má můj hlas
20:15 Sbohem, královno
22:10 Hotel Artemis