Jasno
13°
Bratislava
Želmíra
23.5.2022
Sčítanie obyvateľov: Na Slovensku je najviac rímskokatolíkov, máme viac žien ako mužov a obyvateľstvo starne
Zdielať na

Sčítanie obyvateľov: Na Slovensku je najviac rímskokatolíkov, máme viac žien ako mužov a obyvateľstvo starne

Archívna reportáž

Archívna reportáž: Výsledky sčítania obyvateľstva k 20.12.2021

SLOVENSKO / V decembri 2021 zverejnil po sčítaní obyvateľov Štatistický úrad Slovenskej republiky prvé základné výsledky. V januári 2022 priblížil konkrétne údaje o obyvateľoch Slovenska. Sú k dispozícii informácie o počte obyvateľov, veku, vierovyznaní, národnosti, či materinskom jazyku.

K 1.1.2021 bolo podľa Štatistického úradu na Slovensku 5 449 270 obyvateľov s trvalým pobytom. V Slovenskej republike máme 2 890 obcí. Z hľadiska veľkostných skupín obcí najviac, 1 463 obcí (50,6 %), patrí do dvoch veľkostných skupín, a to do veľkostnej skupiny od 200 do 499 obyvateľov a do veľkostnej skupiny od 500 do 999 obyvateľov. Na Slovensku je celkovo vyšší podiel žien ako mužov. Je však aj zopár okresov, kde je o niečo nižší podiel žien. Je to Námestovo- 49,59 percent, Tvrdošín- 49,93 percent, Stará Ľubovňa- 49,77 percent podiel žien a Medzilaborce- 49,82 percent. V ostatných okresoch ženy prevládajú.

Na Slovensku je celkovo vyšší podiel žien ako mužov. Je však aj zopár okresov, kde je o niečo nižší podiel žien. Je to Námestovo 49,59% podiel žien, Tvrdošín 49,93 % podiel žien, Stará Ľubovňa 49,77 % podiel žien a Medzilaborce 49,82 % podiel žien. V ostatných okresoch ženy prevládajú.

Údaje o veku potvrdzujú proces starnutia slovenskej populácie

Podiel obyvateľov vo veku od 0 do 14 rokov je 15,9 percent. Najvyšší podiel Slovákov je vo veku od 15- 64 rokov, konkrétne 67 rokov. Nad 65 rokov má 17 percent populácie na Slovensku, čo je oproti roku 2011 zvýšenie o takmer 5 percent. Údaje ukazujú, že vo vyšších vrstvách pyramídy 15- 35, vidno ubúdanie obyvateľstva a zvyšovanie početnosti starších. Starnutie populácie sa zdola mierne spomalilo, ale starnutie zhora sa zrýchľuje.

Takmer 96 percent obyvateľstva sa narodilo na Slovensku. V zahraničí sa narodilo 3,9 percent Slovákov. Najpočetnejšiu skupinu narodených v zahraničí predstavujú obyvatelia Slovenska narodení v Českej republike ,vyše 108- tisíc a viac ako 13 -tisíc sa narodilo v Spojenom kráľovstve, Maďarsku a na Ukrajine.

Najviac Slovákov má rímskokatolícke vierovyznanie

Najviac, 55,8 percent obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelické s 5,3 percentami (287-tisíc ľudí) a gréckokatolícke so štyrmi percentami, teda 218- tisíc ľudí. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percent ľudí uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

V obci Vysoká, v okrese Sabinov žije 99,17 percent obyvateľov uvádzajúcich si ako náboženské vyznanie rímskokatolícku cirkev v Slovenskej republike. Obec Petrovce v okrese Vranov nad Topľou je miestom, kde žije 87,11 percent obyvateľov uvádzajúcich si ako náboženské vyznanie evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

V obci Roškovce v okrese Medzilaborce má gréckokatolícka cirkev na Slovensku až 94,33 % priaznivcov. Obec Ruský Potok v okrese Snina sa 91,47 percent obyvateľov hlási k pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Obec Slizké v okrese Rimavská Sobota,  je raritná svojím jednotným postojom k náboženskému vyznaniu. Až 88,84 % obyvateľov je bez náboženského vyznania.

"Čo sa týka rimskokatolíckej cirkvi, je to mierny pokles, asi o 6 percent. Na druhej strane je viac nových vierovyznaní. Okrem evanjelickej, gréckokatolíckej, je aj reformovaná kresťanská cirkev, pravoslávna cirkev a ostatné," vyjadrila sa Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie Sociálnych štatistík a demografie. 

"Z hľadiska záznamov, ktoré Cirkev vedie v matrikách pokrstených, môžeme konštatovať, že sme za ostatných desať rokov zaznamenali stabilný, dokonca mierne rastúci trend - tak v rímskokatolíckom, ako aj v gréckokatolíckom obrade. Jediný rok, v ktorom počet katolíckych krstov výraznejšie poklesol, bol práve rok 2020, poznačený výraznými pandemickými obmedzeniami. Čo sa týka vyššieho počtu ľudí, ktorí vyplnili kolónku "bez vyznania", iste to odráža sekularizáciu spoločnosti," uviedol bratislavský biskup Stanislav Zvolenský.

Najviac rímskokatolíkov, Slovákov a mužov je v Námestove

Okresom s najvyšším podielom rímskokatolíkov- 92,4 %, je Námestovo. Žiaden iný okres nemá nad 90 % rímskokatolíkov. Okres Námestovo je okres s najvyšším podielom slovenskej národnosti (97,88 %). Okres Námestovo je zároveň okresom s  najvyšším podielom obyvateľov, ktorí si uviedli slovenský materinský jazyk (97,72 %). Ďalšou zaujímavosťou okresu Námestovo je, že v ňom prevládajú muži nad ženami. Podiel žien tvorí 49,59 percent.

K Svedkom Liehovovym sa prihlásilo viac ako 14 000 ľudí 

Spolu 14 207 obyvateľov si uviedlo príslušnosť k hnutiu/vyznaniu Svedkovia Liehovovi. Svedkovia Liehovovi majú najviac priaznivcov v Bratislavskom kraji. Svedkovia Liehovovi sú začlenení do takzvaných ad hoc hnutí. Okrem Svedkov Liehovových majú svojich stabilných fanúšikov aj vyznania ako jediizmus (Rád rytierov Jedi), ktorých je 1 389, a pastafarianizmus, ktorý uviedlo 590 obyvateľov. Žiadna zo skupín nie je taká početná, ako Svedkovia Liehovovi, preto môžeme konštatovať, že sa určite do histórie sčítania v roku 2021 zapíšu.

Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji

Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 percent obyvateľov- 422,1 tisíc, rómsku 1,23 percent- 67,2 tisíc, rusínsku 0,44 percent, čiže 23,7 tisíc, ukrajinskú národnosť má 9,4 tisíc ľudí a českú 29-tisíc.

Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, kde až 95 % obyvateľov kraja uviedlo slovenskú národnosť, najmenší podiel má slovenská národnosť v Nitrianskom kraji, 70 percent.

"Dvojitá identita je pre Maďarov neznámy pojem a sčítanie prinieslo pokles ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti. Koalícia debatuje o volebnej legislatíve. Vzhľadom na stav maďarských strán treba podľa neho znížiť kvórum na tri percentá pre národnostné menšiny. V koalícii je podľa neho vášnivá debata o zvýšení počtu volebných obvodov na 12," povedal poslanec za OĽaNO, György Gyimesi.

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Jána Hera údaje Štatistického úradu hovoria o počte občanov , ktorí sa prihlásili dobrovoľne k rómskej národnostnej menšine neodrážajú reálny počet Rómov žijúcich na Slovensku.

"Podľa našich odhadov v SR žije väčší počet Rómov, asi 450 tisíc Rómov a Rómok. Dôvodom prečo sa neprihlásili k rómskej národnosti je strach pred diskrimináciou a negatívne stereotypy o Rómoch. Obyvatelia Slovenska vykazujú jednu z najvyšších mier protirómskych postojov zo všetkých štátov Európskej únie," povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády pre Rómske komunity. 

Materinský jazyk

Takmer 82 % obyvateľov uviedlo ako svoj materinský jazyk slovenský, konkrétne 4 456 102 obyvateľov. Ďalšími najpočetnejšími materinskými jazykmi sú maďarský- 8,5 percent a rómsky 100 526 ľudí, čo predstavuje 1,8 percent. Ostatné materinské jazyky tvoria podiely menšie ako jedno percento.

Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk uviedlo 1 835 obyvateľov. Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel v Žilinskom a Trenčianskom kraji- viac ako 90 percent. Maďarský materinský jazyk má najvyšší podiel v Trnavskom a Nitrianskom kraji, vyše 20 percent a rómsky materinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji, nad 4 percentá.

Súvisiace články

Najčítanejšie