Budúcnosť vzdelávania zamestnancov je online

Budúcnosť vzdelávania zamestnancov je online Zdroj: seduo.sk
INZERCIA / Firmy a ich zamestnanci počas pandémie čelili najrôznejším zmenám a výzvam. Práca z domu ovplyvnila každodenný výkon tímov a spoločností. Jednou zo zmien bolo aj vzdelávanie zamestnancov, ktoré sa vo veľkej miere presunulo do online prostredia.

Zmena v potrebách vzdelávania

Tradičné e-learningové kurzy sú bežné vo väčších nadnárodných firmách. Pokrývajú najmä povinné kurzy, ako protipožiarne opatrenia či BOZP. Vzdelávanie ako také sa však sústreďovalo na prezenčné školenia. Práve počas pandémie bolo nevyhnutné dostať tieto školenia do online prostredia v relatívne krátkom čase. Firmy taktiež museli nájsť spôsob ako diaľkovo vytvoriť onboarding pre nových zamestnancov, zdieľať firemné materiály či dovzdelať sa v oblastiach, ktoré doposiaľ neboli potrebné. Zmenám sa nevyhlo ani samotné online vzdelávanie, ktoré urobilo veľký skok z „benefitu pre zamestnancov“ na „must-have“ vo firme.

Flexibilné riešenie pre firmy

Produkt Seduo.cz poskytuje online vzdelávanie českým firmám už šesť rokov. Na konci roku 2020 vstúpilo ako Seduo.sk aj na slovenský trh. Portál obsahuje široký výber videokurzov od slovenských, ale aj českých lektorov. Počas roku zaznamenalo trojnásobný rast v záujme o vzdelávanie aj od slovenských firiem. Seduo.sk poskytuje zamestnancom možnosť naučiť sa všetko, čo potrebujú pre svoju prácu a osobný rozvoj. Keďže celý proces prebieha online, predstavuje efektívnu formu vzdelávania, ktorá navyše šetrí peniaze.

Zdroj: seduo.sk

V čom bude Seduo.sk prínosom pre vašu firmu?

Flexibilitou, dostupnosťou vzdelávania a obsahom. Kľúč je v tom, že zamestnanci nechodia na školenie, ale školenie za nimi. Vzdelávať sa je možné kedykoľvek a kdekoľvek má študent čas. Momentálne má Seduo.sk na svojom portáli viac ako 320 odborných videokurzov, ktoré sú zamerané na soft aj hard skills zamestnancov. Spoločne s lektormi sa neustále pracuje na príprave nových lekcií, ktoré sú krátke. Spolupracujú s viac ako 140 profesionálnymi lektormi. Medzi nimi sú mená ako Braňo Frk či Adela Vinczeová a ďalší odborníci zo svojich oblastí.

Výhody, ktoré firma ocení

Seduo.sk nevyžaduje žiadne prepojenie s internými systémami. Je preto možné využívať ho okamžite, bez potreby nových technológií či vyškoleného IT tímu. Nadriadení môžu nastaviť osobné študijné plány a rozprúdiť internú komunikáciu. Chcete vidieť efektivitu a výkon vašich zamestnancov? Všetko môžete nepretržite sledovať v prehľadných štatistikách a reportoch.

Budúcnosť online vzdelávania

S postupným uvoľňovaním opatrení sa ukázalo, že online štúdium v kombinácii s návratom ku klasickým školeniam stále zohráva nenahraditeľnú úlohu. Firmy si sami určujú aká forma štúdia im vyhovuje a vhodne kombinujú online a prezenčné školenia. Samotné Seduo.sk sleduje meniace sa potreby zamestnancov a firiem a veľmi citlivo vyberá vhodných lektorov a témy. Online vzdelávanie vo firmách teda naďalej zotrvá a Seduo.sk v ňom môže hrať dôležitú rolu v akejkoľvek dobe. Aj tie spoločnosti, ktoré sa cestou online vzdelávania ešte nevydali, majú stále možnosť implementovať ho rýchlo a efektívne.

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

05:55 Noviny TV JOJ
06:35 Krimi
07:10 Noviny TV JOJ
05:25 Kixšou
05:35 Nové bývanie
06:35 Kutyil s.r.o. II.
05:05 Top Star
05:15 Súdna sieň
06:05 Extrémne prípady
05:00 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
06:00 Já, knedlíček
07:55 Dovolená s cizincem
09:30 Příběh mořské panny