Zatiahnuté
13°
Bratislava
Václav
28.9.2022
Porušilo mesto Prešov pri likvidácii bytového domu na Mukačevskej ulici zákon? Toto je záver NAKA
Zdielať na
Slovensko

Porušilo mesto Prešov pri likvidácii bytového domu na Mukačevskej ulici zákon? Toto je záver NAKA

PREŠOV / Mesto Prešov pri likvidácii bytového domu na Mukačevskej ulici a pri následnom odvoze sutín neporušilo zákon. Dopustiť sa však mohlo správneho deliktu pri verejnom obstarávaní. Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorej rozhodnutie následne potvrdila aj Krajská prokuratúra v Prešove.

Ako v utorok na tlačovej besede informovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, vyšetrovateľ NAKA dospel k záveru, že pri záchranných prácach na Mukačevskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo mesto Prešov v rámci mimoriadnej situácie v dôsledku výbuchu bytového domu z decembra 2019, nedošlo k zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. V uznesení sa podľa primátorky tiež uvádza, že neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb konajúcich v mene mesta Prešov. „Už od začiatku som tvrdila, že sme robili všetko s najlepším úmyslom a nie som si vedomá toho, že by mesto vedome niečo porušilo. Som veľmi rada, že vyšetrovateľ nám dal za pravdu a že naozaj mesto urobilo všetko pre to, aby čo najskôr odstránilo mimoriadnu situáciu a čo najskôr vrátilo do pôvodného stavu život ľudí z okolitých bytových domov,“ uviedla na margo rozhodnutia Turčanová.

Vyšetrovanie prípadu trvalo takmer jeden rok. Predchádzali mu dve trestné oznámenia. Obe sa týkali jednej trestnej veci a vyšetrovanie bolo zamerané na výber spoločností Canoneer a firmy Matijka pri realizácií asanačných prác. Jedno trestné oznámenie podal mestský poslanec Martin Eštočák, podľa ktorého mesto neuprednostnilo výhodnejšiu ponuku na vykonanie búracích prác od konkurenčnej spoločnosti. Ako uviedlo mesto, podľa vyšetrovateľa však bola táto ponuka príliš nízka, až špekulatívna. „Zodpovedné orgány konajúce v mene mesta Prešov podľa zadovážených dôkazov postupovali tak, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu a vzhľadom na okolnosti celého prípadu demolácie bytového domu postupovali pri spravovaní cudzieho majetku čo najhospodárnejšie a nespôsobili tak škody na cudzom majetku,“ prečítala primátorka závery vyšetrovateľa NAKA, ktoré sú podľa nej pre mesto zadosťučinením. „Nakoľko máme nové uznesenie, určite budeme zvažovať aj ďalšie právne kroky na ochranu a obranu dobrého mena mesta Prešov,“ doplnil viceprimátor mesta Vladimír Feľbaba.

Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, vyšetrovateľ po rozsiahlom vyšetrovaní dospel k záveru, že v danom prípade nedošlo k spáchaniu trestného činu, ale môže ísť o správny delikt podľa zákona o verejnom obstarávaní. Z vykonaného vyšetrovania totiž vyplynulo podozrenie, že mestský úrad pri výbere dodávateľov demolačných prác porušil niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ako napríklad opomenutie priameho rokovacieho konania či neuzatvorenie písomnej zmluvy s dodávateľmi prác. „Uznesením zo dňa 14. januára rozhodol o postúpení veci Úradu pre verejné obstarávanie ako vecne a miestne príslušnému orgánu na prejedanie a rozhodnutie o správnom delikte,“ informoval Slivka.

Pochybenie pripustila aj primátorka Andrea Turčanová, podľa ktorej pri využití rokovacieho konania bez zverejnenia, ktoré zákon pri mimoriadnej situácii umožňuje, opomenuli písomne o tom informovať Úrad pre verejné obstarávanie. „Urobili sme to až dodatočne, keď sme si uvedomili, že túto povinnosť sme zanedbali. Chyby sa stávajú, nikto nie je neomylný, a teda, ak bude udelený sankčný delikt, tak predpokladám, že to bude práve za toto nezaslanie upovedomenia. Iného priestupku si nie sme vedomí,“ zdôraznila primátorka. „Stále je to v štádiu úvah a ak sa to postúpi Úradu pre verejné obstarávanie, tak samozrejme aj tam sa budeme brániť, aby sme dokázali, že sme urobili všetky kroky tak, ako bolo treba,“ dodal Feľbaba.

Ako doplnil Slivka, so zákonnosťou a dôvodnosťou rozhodnutia vyšetrovateľa v tomto prípade, ako aj s rozsahom vykonaného dokazovania v prípravnom konaní sa stotožnil aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove, ktorý 3. marca zamietol sťažnosť oznamovateľa proti uvedenému rozhodnutiu vyšetrovateľa ako nedôvodnú. „Rozhodnutie je teda právoplatné a vo veci správneho deliktu bude ďalej konať Úrad pre verejné obstarávanie, ktorému už bola celá vec postúpená,“ uviedol Slivka.

K tragickému výbuchu plynu na Mukačevskej 7 prišlo 6. decembra 2019. Pri nešťastí prišlo o život osem ľudí. Dvanásťposchodovú bytovku kompletne zbúrali a odstránili.

Súvisiace články

Najčítanejšie