Jasno
34°
Bratislava
Drahomír
16.7.2024
Takto presvedčil Zoroslav Kollár sudcu Jána Buvalu, aby ho prepustil z väzby
Zdielať na

Takto presvedčil Zoroslav Kollár sudcu Jána Buvalu, aby ho prepustil z väzby

BRATISLAVA / Zoroslav Kollar, známy slovenský milionár je podľa polície obvinený v korupčnom prípade známom ako Víchrica. Vo väzbe je od 27. októbra pre zločiny súvisiace s manipulovaním súdneho konania v prípade sporu spoločnosti Slovakia Ring s.r.o. a Doprastav a.s. Kollára žaloval Doprastav a rozhodnutia vo svoj prospech mal podľa obvinenia záujem dosiahnuť cez spriaznených sudcov. Na Kollára a tiež trestne stíhaného krajského sudcu Richarda Molnára vypovedá svedok polície a, Kočnerom dlhoročne korumpovaný, už bývalý sudca Vladimír Sklenka.

Dnes je situácia s väzobnými dôvodmi pre Kollára ale diametrálne odlišná ako pred piatimi mesiacmi a sudca pre prípravné konanie Ján Buvala to vidí inak ako na začiatku. Kollára svojim zanalyzovaním 150 dňového trestného stíhania z výkonu väzby prepustil s tým, že milionárovi určil na slobode súdne obmedzenia.

Kollár bude mať na nohe monitorovacie zariadenie, do depozitu štátnej pokladnice jeho rodina vložila 100 000 eur, musel odovzdať cestovný pas, bude pod kontrolou mediačného a probačného úradníka, no a zdrží sa akejkoľvek snahy mariť vyšetrovanie.

Pozadie zrušenia väzobného stíhania Zoroslava Kollára zistil webový portál Noviny.sk.

Ako to je so zloženou kauciou

Podľa zistení TV JOJ vysokú kauciu ako zábezpeku toho, že sa Kollár na slobode bude správať riadne a v súlade s požiadavkami orgánov činných v trestnom konaní, zložila pred rozhodovaním o jeho žiadosti o prepustenie z väzby Klaudia Kollár. Sudca ju pre túto skutočnosť aj osobne vypočul a cez jej majetky v štátnych registroch zisťoval, či zložená suma je dostatočne vysoká pre motiváciu Kollára zdržať sa v prípade prepustenia na slobodu nežiadúceho konania. Ak by totiž polícia zistila, že sa pokúsil napríklad kontaktovať svedkov, mohli by o kauciu prísť.

Sudca Ján Buvala takto z lustrácii majetku zistil, že Klaudia Kollár okrem pravdivého čestného vyhlásenia sama priznala aj nehnuteľnosť v Chorvátsku. Tým ustanovil hodnotu majetku Klaudie Kollár adekvátnu k ponúkaným 100 tisícom eur a tiež skonštatoval, že výška kaucie je dostačujúca na to, aby v prípade jej prepadnutia bola pre stranu obvineného významná. Klaudia Kollár by podľa sudcu mohla práve pre ochránenie svojich peňazí sama pôsobiť na obvineného, aby na slobode dodržiaval nariadené obmedzenia.

Sudcu nepresvedčili argumenty prokurátorky, hoci sa vyhovára aj na pandemické obmedzenia

Asi najzávažnejším argumentom obvineného veľkopodnikateľa proti jeho väzobnému stíhaniu je spôsob vyšetrovania jeho trestnej činnosti pod dozorom prokuratúry.

Kollár spolu s obhajcami pred sudcom Buvalom dôvodili okrem iného aj prieťahmi vo vyšetrovaní. A nie hocijakými. Po minuloročnom uväznení Kollára na základe svedectva Kočnerom skorumpovaného sudcu Sklenku, bol obvinený ihneď vypočutý. Kollára NAKA vypočula po zadržaní. Dnes je tomu už viac ako 120 dní, čo okrem výsluchu spoluobvineného sudcu Molnára, polícia s Kollárom nevykonala žiadny ďalší vyšetrovací úkon. Sudca Buvala na tieto fakty reagoval tak, že si vypočul aj dôvody dozorovej prokurátorky, prečo sa vo vyšetrovaní vedú tak závažné prieťahy.

Prokurátorka: Môže za to množstvo obvinených, svedkov aj pandémia

Prokurátorka sudcovi odôvodnila namietané prieťahy tým, že na stíhanie Kollára a spol. sa treba pozerať v kontexte celého korupčného stíhania všetkých obvinených sudcov, kde je stíhaných dovedna až 21 osôb pre celkovo 49 skutkov. Okrem toho prieťahy vo vyšetrovaní podľa prokurátorky Simonovej spôsobuje aj pandémia Covid-19, lebo pri úkonoch je problematické zabezpečiť účasť všetkých obhajcov stíhaných. Aj preto dodnes nebol vo veci obvinenia aj samotného Kollára stále vypočutý kľúčový svedok Sklenka.

Sudca Ján Buvala: Je otázne, či také množstvo obvinených a svedkov je možné reálne ukončiť v spoločnom konaní. A teda vyvstáva otázka aj vhodnosti zvoleného postupu vyšetrovania pod dozorom prokuratúry

Sudca pre prípravné konanie podľa zistení webového portálu Noviny.sk Kollára prepustil na slobodu preto, lebo okrem iného za štyri mesiace sa s Kollárom vyšetrovatelia nikam neposunuli. Nevypočuli hlavného svedka, a čo je tiež veľmi závažné zistenie, tak ako na začiatku jeho zadržania aj dnes je skutok údajného zasahovania do nezávislosti súdu v prípade obvineného je popisovaný naďalej len veľmi stručne. Okrem toho aj čiastočne neurčito čo sa týka zavinenia. Len pripomíname, že Sklenka o údajnom svojom ovplyvňovaní zo strany Kollára a sudcu Molnára vypovedá tak, že sa trojica dohodla ako budú postupovať pri súdnom spore, aby z neho vyšiel úspešne práve Kollár, a nie žalobca.

Ján Buvala preto konštatuje “Ku dňu rozhodovania o žiadosti obvineného neboli vykonané fakticky žiadne iné úkony a s odstupom štyroch mesiacov preto ani nemožno hovoriť o posilnení dôkaznej situácie. Dôvody väzby sa od pôvodného rozhodnutia o väzbe nezmenili, neboli žiadnym spôsobom konkretizované a ani posilnené”.

Sudca nehodnotí spôsob vykonávania úkonov polície a vyšetrovacích orgánov, ale hodnotí, či celé prípravné konanie prebieha zákonne. A tu má na vec iný názor ako aj samotná prokurátorka. Ján Buvala jednoznačne uvádza, že nemožno akceptovať po 120 dni trvajúcej väzbe, aby OČTK nevykonali ku konkrétnemu obvinenému ani tak základný úkon akým je výsluch rozhodujúceho svedka, a tým je jedine Vladimír Sklenka. 

Sklenka síce usvedčuje, ale zrejme aj pri Kollárovi sú jeho svedectvá len z počutia

V závere rozhodnutia prečo má ísť Zoroslav Kollár na slobodu poukazuje aj na ďalší veľmi závažný fakt. Sklenka polícii vypovedá o tom, že obvinený Kollár má dodnes významné kontakty najmä na bratislavských súdoch, kde pôsobí stále veľa sudcov, ktorých zrejme dokáže ovládať. Pre sudcu pre prípravné konanie Buvalu aj tu je zatiaľ vážny dôkazný nedostatok. Tvrdenia o prepojení Kollára na justičné prostredie v Bratislave sú podľa Buvalu tiež pochybné v tom zmysle, ak ich relevancia má stáť len na tom, že svedok vypovedá, že niekde niečo o obvinenom také počul. 

Pre všetky tieto skutočnosti sa Zoroslav Kollár dostal rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z väzby na slobodu. 

Zatiaľ len formálne, neprávoplatné lebo prokurátorka podala proti rozhodnutiu Jána Buvalu sťažnosť. A o tej musí teraz rozhodnúť Najvyšší sú SR

V závere ešte sudca dodáva, že väzba nemá sankčnú povahu ani výchovné poslanie a nesmie byť prostriedkom na získanie priznania na uľahčenie trestného stíhania. Kollárovi hrozí v prípade preukázania spáchania skutku 2 až 8 rokov. Od údajného stretnutia Sklenku, Molnára a Kollára ubehlo už viac ako 6 rokov. Kollár je podľa Jána Buvalu dodnes bezúhonným občanom, ktorý ale pre udelené súdne obmedzenia až do skončenia trestného konania nesmie vstupovať do určených štátnych budov a miest, len v súdom akceptovaných prípadoch. Monitorovacie zariadenie na nohe má zabrániť prípadnému úteku Kollára do cudziny a snahe vyhýbať sa trestnému konaniu. 

Kolúzna väzba nahradená kauciou je možná

Aj v tomto prípade je možné podľa súdu nahradiť kolúznu väzbu finančnou zábezpekou. Len nedávno vyslovil opačný názor nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic,  podľa ktorého je také rozhodnutie sudcov v rozpore s trestným poriadkom. Sudca Ján Buvala ďalej Kollárovi vysvetľuje prečo kauciu prijal, hoci obvinený Zoroslav Kollár ma najprísnejšie väzobné obmedzenie.
Ján Buvala: “Podľa ustálenej súdnej praxe s poukazom na Článok 154c ods. 1 Ústavy SR a Článku 5. ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zabezpečuje pre obvinených viac práv, je možné väzbu nahradiť aj v prípade, že sa jedná o dôvody kolúznej väzby."

Súvisiace články

Najčítanejšie správy