Začali platiť nové pravidlá pre ľudí s negatívnym testom. Pozrite si sumár

02.11.2020 09:10 Noviny.sk Slovensko

Začali platiť nové pravidlá pre ľudí s negatívnym testom. Pozrite si sumár

BRATISLAVA / Počas uplynulého víkendu sme zažili najväčšiu logistickú operáciu v histórii Slovenska. Vďaka vyše trom miliónom odberov sa podarilo zachytiť približne percento infikovaných. Čo bude nasledovať ďalej? Menia sa pravidlá a platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Ľudia s negatívnym testom by mali žiť voľnejšie. Prečítajte si, ako sa menia pravidlá.

Začal sa nový týždeň a s ním aj koniec prvého kola celoplošného testovania na Slovensku. Tím, ktorí sa ho zúčastnili, sľúbil premiér Igor Matovič väčšiu slobodu v rámci uvoľňovaní opatrení. Pre ľudí, ktorých test bol negatívny, začínajú teda od pondelka platiť nové pravidlá. 

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Informuje o tom vláda prostredníctvom svojej webovej stránky. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT- PCR testu alebo certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu 
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast

Ľudia s negatívnym testom by mali žiť voľnejšie

S negatívnym testom by sme sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) mohli konečne pohybovať po prevádzkach voľnejšie. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. "Ľudia, ktorí sa zúčastnia testovania a budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne,“ vyhlásil Matovič. "Všetko ostatné bude otvorené, ale musíte mať test," doplnil premiéra minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). S negatívnym testom by sme tak mohli navštíviť aj obchod s oblečením či kaderníčku. Bližšie informácie ale Matovič nešpecifikoval.

Aj ten, kto by sa dobrovoľne rozhodol ostať doma v karanténe, bude mať právo absolvovať cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov), čo je ústavné právo každého. 

Vláda zároveň hlavnému hygienikovi odporúčila vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť zamestnávateľom či prevádzkovateľom vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu pri vstupe do ich objektov.

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/rokovania.gov.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

09:35 Súdna sieň
10:15 Súdna sieň
11:00 Policajti v akcii
09:25 C.S.I.: Kriminálka Miami IX.
10:45 Poklady z blšáku X.
11:30 Prestreté
09:05 Divoké kone II.
10:30 Prestreté
11:50 Nákupné maniačky
09:35 Mach a Šebestová na cestách
09:45 Sníček a Dúhalka
10:00 Rev a motoroví miláčikovia I.
08:35 Helena
10:40 Balón
12:55 Popelky