Jasno
29°
Bratislava
Ľubomíra
9.8.2022
Obmedzenia pre pacienta. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa nedohodla s laboratóriami
Zdielať na

Obmedzenia pre pacienta. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa nedohodla s laboratóriami

BRATISLAVA / Všeobecná zdravotná poisťovňa sa nedohodla na zmluve s laboratórnymi spoločnosťami Medirex a Medicyt. Poisťovňa bude preplácať len akútne výkony. Laboratórne firmy zaslali lekárom list so svojim stanoviskom.

"S poľutovaním musíme konštatovať, že sme nedosiahli konsenzus. Nie je však v našich silách pokračovať v zabezpečení laboratórnej diagnostiky v nezmenenom rozsahu za podmienok, ktoré sú nastavené zo strany VšZP. Nezmluvný vzťah so VšZP znamená, že pre pacientov VšZP budeme zabezpečovať len výkony spojené s akútnou a neodkladnou zdravotnou starostlivosťou. Výkony spojené s prevenciou a odkladnou zdravotnou starostlivosťou budeme nútení fakturovať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naša faktúra Vám bude slúžiť ako doklad pre požadovanie úhrady od pacientov, ktorí sú poistencami VšZP. Faktúra bude vždy vystavená len na výkony spojené s jedným pacientom," znie v stanovisku spoločnosti. 

Spoločnosť tvrdí, že rozhodnutiu nedohodnúť sa so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou predchádzala séria rokovaní, počas ktorých sa snažili s VšZP dospieť ku kompromisnej dohode. 

Všetok doručený materiál laboratóriá Medirex a Medicyt príjmu a spracujú. "Žiadanky súvisiace s preventívnou a odkladnou zdravotnou starostlivosťou budú automaticky zaradené medzi vyšetrenia, ktoré hradí pacient. Bude Vám vystavená faktúra. Všetky ostatné žiadanky budú zaslané do VšZP so žiadosťou o odsúhlasenie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ak poisťovňa odsúhlasí akútnu a neodkladnú starostlivosť, výkony budú, tak ako doposiaľ, hradené z verejného zdravotného poistenia. - Ak poisťovňa nepotvrdí akútnu a neodkladnú starostlivosť, laboratórium vystaví faktúru rovnako ako pri preventívnej a odkladnej zdravotnej starostlivosti," je napísané v liste určenom lekárom. 

"Ceny vyšetrení, ktoré bude uhrádzať pacient, budú vypočítané v zmysle posledného cenového dodatku uzatvoreného medzi našimi spoločnosťami a VšZP, ktorý bol platný do 31. 5. 2019," uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku. "Následne bude vystavená faktúra s presnou cenou. Odporúčame pacientom, aby si úhradu za vykonanú zdravotnú starostlivosť uplatnili v pobočke VšZP," dodáva spoločnosť. 

"Takúto situáciu sme ešte nezažili," uviedla hovorkyňa spoločnosti Medirex.

Podľa VšZP finančným požiadavkam vyhovieť nemohla

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa taktiež v stanovisku vyjadrila k nedohode. Podľa stanoviska, ktoré poslala hovorkyňa, spoločnosti vzniesli na rokovaniach také finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla vyhovieť. "Od 1. júna 2019 bude VšZP po schválení uhrádzať spoločnostiam Medirex a Medicyt laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladáme, že pre hospitalizovaných poistencov v ústavných zdravotníckych zariadeniach bude úhrada laboratórnych vyšetrení takmer stopercentná. Spoločnostiam Medirex a Medicyt nebude VšZP uhrádzať laboratórnu diagnostiku vykonanú v rámci preventívnej a odkladnej, plánovanej zdravotnej starostlivosti," uviedla v stanovisku štátna poisťovňa. 

Poisťovňa bude ešte v piatok informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení zmluvného vzťahu s Medirexom a Medicytom. "Súčasne ich žiadame, aby  laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP. VšZP má so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá predstavuje 75% trhu, zmluvy podpísané. Jediným poskytovateľom, s ktorým sa nedokázala dohodnúť boli spoločnosti Medirex a Medicyt," dodala poisťovňa vo svojom stanovisku. 

Zmluvní poskytovatelia, ktorí zabezpečujú výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

​V oznámení zaslanom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poisťovňa informuje, že má zmluvu uzavretú na dobu určitú do 31.05.2019. "Za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti Vám odporúčame zasielať vzorky poistencov VšZP na účely konkrétneho vyšetrenia našim zmluvným poskytovateľom zabezpečujúcich výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek." Poisťovňa zároveň dodáva, že ak dôjde k prekročeniu dohodnutého maximálneho rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti, VšZP individuálne prehodnotí maximálny rozsah úhrady. 

Na stredajšom rokovaní s ministerkou zdravotníctva Andreou Kálavskou až 75 nemocníc zhodne odmietlo podpísať zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Problémom je do-finan-covanie sociálneho balíčka a rekreačných poukazov. Ak nepríde k dohode a podpisu zmlúv do 30. júna, dôsledky výrazne pocítia aj pacienti.

Najčítanejšie