HYZA: Úprimné kurčatá z dobrej adresy

15.05.2019 10:00 Noviny.sk Slovensko
HYZA: Úprimné kurčatá z dobrej adresy Zdroj: SITA
Zahájenie hydinárskej činnosti v regióne Topoľčany sa datuje už od roku 1949. Počítate správne, tohto roku oslávi jeden z našich najvýznamnejších producentov hydiny krásne okrúhle 70. jubileum. Pri tejto príležitosti na vás čaká lákavá spotrebiteľská súťaž, v ktorej môžete vyhrať množstvo jedinečných cien. 

Ako sa začal príbeh spoločnosti HYZA?

Pred sedemdesiatimi rokmi vzniklo v Topoľčanoch stredisko na nákup vajec a hydiny. O desať rokov neskôr bola zahájená výstavba závodu v Topoľčanoch. V roku 1975 sa otvoril závod v Žiline, v apríli 1978 sa slávnostne otvorili brány nového závodu v Topoľčanoch, ktorý sa naďalej rozrastal a pridružila sa k nemu porážka hydiny. Tá bola schopná spracovať denne okolo 2 500 kusov kurčiat. Postupne dochádzalo k rozširovaniu závodu v Topoľčanoch, ako aj k modernizácii používaných technológií. Fúziou troch spoločností THP Topoľčany, Hydina Cífer a HYZA Žilina vznikla spoločnosť HYZA, a.s. so sídlom v Topoľčanoch. Nové technologické postupy a najmä neutíchajúca snaha napredovať a zlepšovať sa priniesli svoje ovocie. V súčasnosti sa HYZA radí k popredným výrobcom a spracovateľom hydiny nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v celej strednej Európe. Denne prejde bránami závodu cca 110 000 kurčiat najmä zo slovenských a v malej miere i z českých fariem.

Dobrý dôvod poznať pôvod

V súčasnej dobe sa spotrebiteľ čím ďalej, tým viac zaujíma, odkiaľ a akou cestou sa potravina dostala na jeho tanier. Žiaľ, takmer denne čelíme potravinovým škandálom. Pôvod, kvalita, bezpečnosť a dosledovateľnosť mäsa, ktoré ako spotrebitelia konzumujeme, sú preto nesmierne dôležité. HYZA si svojich dodávateľov hydiny vyberá veľmi svedomito. Kurča z "dobrej adresy" však nie je to jediné, na čo kladie spoločnosť HYZA dôraz. Podstatný je celý proces chovu hydiny, a to od momentu, kedy sa kurča vyliahne, až po jeho jatočné spracovanie. Na chuť a celkovú kvalitu mäsa má vplyv celý rad faktorov. Nesmierne dôležitá je kvalita malých kuriatok, ktoré sú  dovezené z liahne na farmu,  taktiež kvalita krmiva, ako aj prostredie s welferovým prístupom počas výkrmu (riadená teplota, ventilácia, a pod.). V neposlednom rade je to aj um ľudí, ktorí sa o kurčatá starajú. Spoločnosť HYZA hrdo zastáva filozofiu "Animalwelfare", ktorej princíp spočíva v zodpovednom chove zvierat s maximálnym prihliadnutím na ich potreby. Výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Jiří Šavrda zároveň vyhlasuje: "My v HYZE tvrdíme, že celý cyklus hydiny začína na poli a končí u spokojného spotrebiteľa. Všetky tieto dielčie kroky je potrebné riadiť a kontrolovať." O tom, že sa táto filozofia skutočne uplatňuje aj v praxi, svedčia mnohé ocenenia a certifikáty deklarujúce najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Za mnohé môžeme spomenúť certifikáty IFS či BRC. Kvalita a bezpečnosť výroby je pritom neustále monitorovaná nezávislou štátnou veterinárnou kontrolou.