Skoro jasno
Bratislava
Miroslav
29.3.2023
Vláda rozhodla zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti
Zdielať na

Vláda rozhodla zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti

Zdroj: noviny.sk

BRATISLAVA / Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Na presadenie tejto zmeny bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy.

"Som rada, že vláda dynamicky a promptne reagovala na návrhy a opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová. "Od septembra 2020 budeme môcť poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od päť rokov. Týmto krokom dosiahneme zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach,“ dodala po skončení rokovania vlády Lubyová.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá umožní zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože tento krok bude mať vplyv na ich rozpočet. Do uvedeného termínu budú mať zriaďovatelia materských škôl ešte priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest pre päťročné deti. Využiť na to môžu napríklad aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú určené na tento účel.

V Plaveckom Štvrtku učí jedna učiteľka deti novou metódou. Pozrite si reportáž: 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy